Олена Володимирівна Яковлєва

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена Володимирівна Яковлєва

+38 (057) 702-14-19

olena.yakovleva@nure.ua

Інші відомості
Захоплення: цифрова фотографія, дизайн інтер'єрів.

Освіта

1996 р. – інженер-математик, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ), факультет прикладної математики та менеджменту,
спеціальність – інформатика; диплом з відзнакою.
2003 р. – закінчила аспірантуру.
З 2003 р. – асистент, старший викладач.
2004 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; тема дисертації «Методи одновимірних нормалізації афінних
перетворень в задачах розпізнавання зображень». Науковий керівник – д.т.н., проф. Є.П. Путятін.
З 2005 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: бази даних і знань, бази даних й інформаційні системи (ПМ), організація баз даних і знань (САУ), управління проектами, інформаційні системи бухгалтерського обліку.
Теми дипломних робіт пов’язані з обробкою зображень.

Наукова робота

Наукові інтереси – обробка зображень і розпізнавання образів; бази даних й інформаційні системи.


Публікації та патенти

Список публікацій налічує понад 23 робіт, серед них:
1. Чередніченко О.Ю., Янголенко О.В., Запорожець Т.М., Яковлева О.В. Аналіз вимог до системи автоматизованого тестування знань // Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Нові рішення в сучасних технологіях. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2011. – №53. – с. 96-101.
2. Е.В. Яковлева, Е.П. Нестерова. Сравнительный анализ методов характеристик Лавса и матриц совпадений в зада-чах сегментации текстурных изображений. Прикладная радиоэлектроника: науч.-техн. журнал. – Харьков: ХНУРЭ. – 2009, Том 8, №2. – С.181 –187.
3. Яковлева Е.В., Панченко И.А. Применение энергетических характеристик Лавса для сегментации изображений // Бионика интеллекта. Харьков: Изд-во ХНУРЭ. – 2007.– №2(67). – С.94–98.
4. Яковлева Е.В., Кускова И.В. Исследование результатов сегментации изображений методом матриц совпадений // Вестник НТУ «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». Харьков: НТУ «ХПИ». – 2006.–№ 39. – С.164-171.
5. Путятин Е.П., Яковлева Е.В., Любченко В.А. Метод одномерных нормализаций геометрических преобразований в задачах распознавания изображений // Вестник НТУ «ХПИ».Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Системный анализ, управление и информационные технологии». Харьков: НТУ «ХПИ». – 2005. – №19. – С. 105 – 110.
6. Путятин Е.П., Яковлева Е.В., Любченко В.А. Проблема распознавания изображений путем нормализации // Сборник научных трудов 2-го Международного радиоэлектронного форума «Прикладная радиоэлектроника». – Харьков: Изд-во ХНУРЭ.– 2005.– Т3. – С.362-365.