Олександр Якович Кузьомін

Доктор технічних наук, професор кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), керівник ПНДЛ трансферу інформаційних технологій для систем скорочення ризиків лих.
Олександр Якович Кузьомін

+38 (057) 702-14-19

oleksandr.kuzomin@nure.ua

Інші відомості

Народився в 1944 році.

Освіта

1967 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – автоматика та телемеханіка, диплом з відзнакою.
1967 р. – асистент кафедри технічної електроніки ХІРЕ.
1971 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – технічна кібернетика; тема дисертації «Питання аналізу і оптимального синтезу високочастотного тракту передачі силовими мережами із застосуванням ЕОМ».
1973 р. – старший викладач, 1977 р. – доцент кафедри конструювання ЕОМ, 1991 р. – доцент кафедри інженерної графіки ХІРЕ, 1993 р. – доцент кафедри застосування ЕОМ (інформатики) ХТУРЕ.
2008 р. – доктор технічних наук, ХНУРЕ, спеціальність 05.12.06 – інформаційні технології; тема дисертації «Методи, моделі та інформаційні технології моніторингу та ліквідації наслідків надзвичайних природних ситуацій». З 2001 р. – професор кафедри інформатики ХНУРЕ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: спеціальні мови програмування, методи прийняття рішень в ІУС, основи комп’ютерного дизайну, інформаційне забезпечення прогнозу в ІУС.

Наукова робота

Очолює проблемну науково-дослідну лабораторію трансферу інформаційних технологій для системи скорочення ризиків лих.
Підготував 8 кандидатів наук (один аспірант – І.В. Клімов – готується до захисту дисертації за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень), а саме: В.К. Іванов 05.13.07 – управління в технічних системах, М.В. Сорочан за фахом 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт, А.А. Тороева, І.В. Гарячевська, Д.В. Фастова, А.М. Дяченко за спеціальністю 05.13.06 – інформаційні технології, Ясер Даюб за спеціальністю 01.05.04 – системний аналіз і теорія оптимальних рішень.
Протягом 2003-2012 рр. був науковим керівником науково-дослідних робіт, які виконувалися за договорами з ЗАТ «Обчислювальна техніка та системи автоматизації» (Москва – Бішкек) №№ ДР 0304U004598, 0104U004742, 0104U004740, 0104U002828, 0104U007044, 0106U001077, 0106U008281, 0107U008723.
З 2009 р. виконує контракт з лабораторією концерну BOSCH щодо забезпечення контролю вітряних станцій.
Результати роботи за контрактом: діючий з 2008 р. багаторічний контракт з фірмою UNILINК.
Згідно з контрактом розроблені бази даних систем Lotus Notes і Microsoft Office Sharepoint.

Громадська і міжнародна діяльність

З ініціативи та за участю О.Я. Кузьоміна триває спільна підготовка фахівців ХНУРЕ з університетами Німеччини, міст Аален, Вільдау, Ганновера, Дрездена, Котсбуса і Дюссельдорфа на отримання подвійного магістерського ступеня.


Публікації та патенти

Має понад 120 публікацій і два патенти.
Є автором 2 навчальних посібників і співавтором 1 навчального посібника з грифом МОН.