Олег Анатолійович Кобилін

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олег Анатолійович Кобилін

+38 (057) 702-14-19

oleg.kobylin@nure.ua

Інші відомості
Народився в 1973 році.

Освіта

1995 р. – інженер-системотехнік, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, факультет обчислювальної техніки, спеціальність – комп’ютерні інтелектуальні системи та мережі.
З 2001 р. – викладач, доцент. У 2007 р. закінчив аспірантуру.
2007 р. – кандидат технічних наук, Харківський національний університет радіоелектроніки; дисертація на тему «Методи і моделі адаптивної нормалізації в
системах технічного зору». Науковий керівник – д.т.н. проф. Є.П. Путятін

Навчальна робота

Викладає дисципліни: принципи побудови WEB-серверів, технологія програмування, корпоративні та глобальні мережі, комп’ютерні мережі, адміністрування комп’ютерних мереж, VBA, безпеку комп’ютерних мереж.

Наукова робота

Наукові інтереси – обробка та розпізнавання зображень, спектральний аналіз зображень, аналіз мереж.


Публікації та патенти

Перелік публікацій налічує 23 роботи, серед яких:
1. Кобылин О.А., Волк М.А., Саранча С.Н. Формальный аппарат построения параллельных алгоритмов распознавания объектов распределенных баз данных// Проблемы бионики. – 2000. – №53. – С. 36–38.
2. Кобылин О.А., Липанов А.В. Компьютерная модель телевизионной следящей системы// Сб. научн. тр. по материалам 5-го Межд. молодежного форума
“Радиоэлектроника и молодежь в CCI веке”. Ч.1. - Харьков: ХТУРЭ. - 2001. –С. 231–232.
3. Кобылин О.А., Кобылин А.М. Комплекс обучающих программ для изучения концепции и программирования при использовании СОМ технологии// Сб. научн. тр. по материалам 5-й Межд. конф. УАДО «Образование и виртуальность - 2001». – Харьков- Ялта: ХНУРЭ. – 2001. – С.269–275.
4. Кобылин О.А., Путятин Е.П. Использование DirectX 8.0 в комплексе для обработки изображений // Тезисы докладов Межд. научн. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации».-Харьков- Туапсе. – 2003. – С. 407–408.
5. Кобылин О.А., Путятин Е.П. Использование вейвлет-преобразования для описания контура изображения// Системи обробки інформації. Харків: ХВУ. – 2004. – №1. – С. 51–54.
6. Кобылин О.А. Непрерывное вейвлет-преобразование для выделения контура изображения// Проблемы бионики. – 2004. – №60. – С. 58–62.
7. Кобылин О.А. Использование вейвлет-преобразования для выделения контуров// Сб. научн. тр. по материалам 8-го Межд. молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке». Ч.2. – Харьков: ХНУРЭ. – 2004. – С.56.
8. Кобылин О.А. О возможности использования вейвлет-преобразования в методах нормализации сложных преобразований// Сб. научн. тр. по материалам 10-й Межд. конф. «Теория и техника передачи, приема и обработки информации». Харьков-Туапсе: ХНУРЭ. -2004. - С.96 – 97.
9. Кобылин О.А. Использование вейвлет-преобразования с целью определения групп преобразований для нормализации изображений// Бионика интеллекта. – 2005. – №63. – С. 35 – 39.
10. Кобылин О.А. Разработка адаптивных критериев для определения групп нормализации с использованием вейвлет-преобразования// Тезисы докладов Межд. научн.-практ. конф. «Математичне та програмне забезпечення інтелектуальних систем». – Днепропетровск. – 2005. – С. 80.
11. Кобылин О.А. Определение оптимального уровня вейвлет разложения изображения для нормализации // Бионика интеллекта. – 2008. № 2(69). – С. 51-55. 
12. Кобылин О.А., Дубницкий В.Ю, Кобылин А.М. Система дистанционного оценивания интервальной надежности программного обеспечения, предназначенного для выполнения финансовых расчетов // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2008 . – Випуск 6. – С. 186–192.
13. Кобылин О.А., Дубницкий В.Ю., Кобылин А.М. Дистанционное определение параметров функции Кобба-Дугласа в многоверсионном режиме с использованием специализированного интервального калькулятора // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2009. – Випуск 6. – С. 129 – 134.
14. Кобылин О.А., Дубницкий В.Ю., Кобылин А.М. Обратная польская запись алгоритма как средство повышения надежности программного обеспечения бизнес- критических систем // Радіоелектронні і комп’ютерні системи. – 2010. – Випуск 5. – С. 151–157.
15. Кобылин О.А., Дубницкий В.Ю., Кобылин А.М. Интервальное оценивание параметров для определения надежности программного обеспечения // Бионика интеллекта. – 2010 . – № 1(72). – С. 43–49. 
16. Кобылин О.А., Любченко В.А. Использование уровней вейвлет преобразования для выделения контура изображения // Бионика интеллекта. – 2010. – № 1(72). – С. 89-94.