Михайло Давидович Гінзбург

Доктор технічних наук, професор кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Української нафтогазової академії (УНГА), лауреат премії УНГА за 1998 рік, завідувач філії кафедри інформатики при Науково-дослідному і проектному інституті транспорту газу (до 2007 року – НДПІ АСУтрансгаз).

+38 (057) 702-14- 19
d_inf@nure.ua

Інші відомості
Народився 3 листопада 1952 року.

Освіта

1974 р. – закінчив фізичний факультет Харківського державного університету, диплом з відзнакою. У 1974-1977 рр. – викладав фізику в середній школі. У 1976-1980 рр. без відриву від виробництва навчався в аспірантурі при Харківському НДІ метрології.
1983 р. – кандидат фізико-математичних наук, Інститут високих температур АН СРСР (Москва), спеціальність 01.04.08 – фізика і хімія плазми. 1991 р. – доцент кафедри інформатики і обчислювальної техніки ХПІ.
1994 р. – доктор технічних наук, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 05.13.07 – автоматизація технологічних процесів і виробництв і 05.13.12 – системи автоматизованого проектування в промисловості; дисертація на тему «Розробка методів синтезу комплексу технічних засобів систем автоматизації безперервних технологічних процесів (на прикладі магістрального транспорту газу)». З
1995 р. – професор кафедри інформатики та обчислювальної техніки ХПІ.
1986-1992 рр. – позаштатний викладач курсів підвищення кваліфікації інженерно- технічних працівників з автоматизованих систем керування та обчислювальної техніки при НДПІ АСУтрансгаз, де читав курс – системи автоматизованого проектування. З 1988 р. за сумісництвом викладав дисципліни – інформатика та обчислювальна техніка та технічне забезпечення АСУТП в Українській інженерно-педагогічній академії.

Навчальна робота

В ХНУРЕ працює за сумісництвом з 1994 р., де читає спецкурс – автоматизоване проектування складних об'єктів і систем », керує дипломним проектуванням.

Наукова робота

1977-1982 рр. – програміст у інституті «Важпромавтоматика» Мінмонтажспецбуду УРСР (Харків), де брав участь в розробці автоматизованих систем управління технологічними процесами (АСУТП) транспорту газу. З 1982 р. працює в інституті НДПІАСУтрансгаз, де очолював підрозділ, завданням якого до 1994 р. було створення систем автоматизованого проектування комплексу технічних засобів АСУТП «Сапфір» для проектних інститутів галузі. За розробку цих систем нагороджений срібною медаллю ВДНГ СРСР (постанова головного комітету ВДНГ СРСР № 541-та від 22.07.1988), а запропоновані моделі, методи і алгоритми автоматизованого проектування стали основою дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук.
З 1995 р. працює над створенням автоматизованої системи інформаційно-термінологічного обслуговування (АСІТО) для нафтогазового комплексу. В рамках цієї роботи в 2003 р. створено електронний тримовний російсько-українсько- англійський багатотематичний тлумачний словник Multlock, термінологічна база даних якого містить понад 27 000 українських термінів, їх російських і англійських еквівалентів тлумачень українською і російськоюмовами. Багатотематичний словник складається з 19 тематичних тримовних російсько-українсько- англійських тлумачних словників, 12 з яких було видано.
База літературних джерел, з яких взяті терміни і тлумачення, а також використаних як методичні джерела для розробки словників, містить близько 2500 найменувань міжнародних, державних і міждержавних стандартів, законодавчих актів, інших нормативних документів, енциклопедичних, тлумачних і перекладних словників, робіт з термінознавства та лексикографії, підручників, довідників, статей, матеріалів наукових конференцій.

З 2000 р. очолив розробку національних термінологічних стандартів для нафтогазового комплексу, 6 з яких затверджені наказами Держспоживстандарту України. На запрошення Міністерства освіти і науки України в 2009 р. в якості модератора другої секції «Формування галузевих термінологій» взяв участь у Всеукраїнській нараді «Сучасний стан термінознавства в Україні та шляхи розроблення стандартів наукової термінології» під головуванням міністра освіти і науки України та виступив на ній з доповіддю «Досвід нафтогазового комплексу в стандартизації термінології і забезпеченні термінологічного єдності розроблюваних нормативних документів та інших спеціальних текстів».

Очолює розробку і науково-технічний супровід автоматизованих інформаційно-пошукових систем і, зокрема, автоматизованої інформаційно-пошукової системи діючих повнотекстових нормативних документів, що використовуються в ДК «Укртрансгаз» (система Hammer). Ця система містить понад 4000 нормативних документів і працює в корпоративній мережі ДК «Укртрансгаз». До системи підключені понад 700 користувачів. Створив і веде Нормативно-термінологічний сайт (http://www.msu.kharkov.ua/tc).

Громадська і міжнародна діяльність

Член Спеціалізованої вченої ради СРД 64.825.01 при Державному підприємстві «Науково-дослідний інститут приладобудування». Входив до складу Науково-технічної комісії (НТК) з питань термінології при Держстандарті України. Заступник голови термінологічної комісії Української нафтогазової академії. Голова підкомітету № 3 «Термінологія» Технічного комітету № 133 «Газ природний». Член редколегії журналів «Нафтова и газова промисловість», «Метрологія та прилади», «Екоінформ», «Термінологічній вісник».


Публікації та патенти

Має понад 480 публікацій, з них 454 наукового, 14 навчально-методичного характеру і 16 свідоцтв на комп'ютерні програми та бази даних. Зокрема 12 монографій, 1 довідник, 7 навчальних посібників з грифом Міністерства освіти і науки України.