Євгеній Петрович Путятін

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, завідувач кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики.
Євгеній Петрович Путятін

+38 (057) 702-14-19

informatika@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України», 1992 р.. Орден «Знак Пошани», 1984 р. (№ 1200932). Лауреат премії ім. С.І. Мосіна за 1988 р. (диплом № 1446 від 27 жовтня 1988 р.). Золота медаль ВДНГ СРСР. Постанова № 999-Н від 04.12.86 (свідоцтво № 4399). Бронзова медаль ВДНГ СРСР. Постанова № 841-Н від 08.12.83 р. (Свідоцтво № 56623). Нагороджений дипломом першого ступеня регіональної виставки-ярмарку за фундаментальну наукову роботу: «Розпізнавання зображення методами нормалізації» (диплом від 25 лютого 2000). Нагороджений знаком «За наукові досягнення» (Посвідчення № 160, Наказ Міністра освіти и науки України №1000К від 12.10.2005). Лауреат стипендії ім. В.В. Свиридова Харківської обласної держадміністрації.

Інші відомості

Народився 21 лютого 1941 року. Захоплення: подорожі, зелений агрофітнес.

Освіта

1963 р. – інженер-електрик, Харківський політехнічний інститут, спеціальність – математичні та лічильно-вирішальні прилади та пристрої, диплом з відзнакою; тема дипломного проекту – «Аналогова модель гідротрансформатора трансмісії тепловоза».

1967 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність 05.13.13 – обчислювальна техніка; тема дисертації – «Математичні моделі кольорового зору та їх технічні додатки».

1968 р. – доцент кафедри техніки та застосування ЕОМ ХІРЕ.

1974 р. – доктор технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), Московське вище технічне училище ім. М.Е. Баумана, спеціальність 05.13.13 – обчислювальна техніка та системи управління; тема дисертації – «Математичні моделі нормалізації зображень і їх технічні додатки».

З 1977 р. – завідувач кафедри застосування ЕОМ (з 1999 р. – кафедра інформатики) ХІРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: математичне моделювання, теорія розпізнавання образів, комп’ютерний зір, математичне та інформаційне забезпечення систем обробки складних сигналів. 

Наукова робота

Наукові інтереси: математичні та інформаційні моделі розпізнавання образів і обробки зображень.

Наукові та технічні досягнення: розроблено новий напрямок в розпізнаванні образів, що базується на теорії груп і нормалізації. Створені алгоритми нормалізації геометричних перетворень евклідової, метричної, афінної та проективної груп, які покладені в основу розробки серії спеціалізованих технічних пристроїв, забезпечених комп’ютерним зором. Для відпрацювання математичних моделей і алгоритмів вперше в країні 80-х роках був створений багатомашинний комплекс паралельної обробки і розпізнавання зображень.

Підготовлено 24 кандидати технічних наук і 5 докторів технічних наук, з них 3 доктори наук з Москви, Тули (Росія), а також проф. Машталір В.П. – декан факультету КН ХНУРЕ, проф. Гороховатський В.В. – зав. каф. інформатики Університету банківської справи.

Громадська та міжнародна діяльність

Член редколегії журналів «Біоніка інтелекту», «АСУ та прилади автоматики». Заступник голови спеціалізованої ради з захисту докторських і кандидатських дисертацій, член спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій, член вченої ради факультету ПММ.


Публікації та патенти

191 стаття, 12 навчальних посібників, 5 монографій, 38 винаходів та патентів. Серед них: 

  1. 1Путятин Е.П., Аверин С.И. Обработка изображений в робототехнике. М.: Машиностроение, 1990. 320с.
  2. Методы корреляционного обнаружения объектов / Путятин Е.П., А.В. Гиренко, В.В. Ляшенко, В.П. Машталир, В.Д. Рыжиков. Харьков: Изд-во АО «Бизнес-Информ», 1996. 111 с.
  3. Путятін Є. П.,  Гороховатський В.О., Матат О.О.  Методи та алгоритми комп'ютерного зору: Навч. посібник. Х: СМІТ , 2006. 236 с.
  4. Основи програмування мовою С++: Навчальний посібник / Є.П.Путятін, В.П.Степанов, В.П. Пчелінов, Т.Г. Долженкова, О.О.Матат. Х: СМІТ, 2005. 320 с.
  5. Putyatin E., Matat E. Information systems technology. Image processing and pattern recognition. Kharkiv National University of Radio Electronics. Kharkiv, 2003. 105 p.
  6. Путятин Е.П. Системное програмирование в современных операционных системах / Бондаренко М.Ф., Липанов А.В., Синельникова Т.Ф./ Уч. пос. Харьков: СМІТ, 2005. 429с.
  7. Путятин Е.П. Численные методы решения задач на персональных компьютерах / Луговой А.В., Смагин Д.М. Степанов В.П. / Уч. Пос. Кременчуг: КГПУ, 2002. 584с.