Діана Олександрівна Руденко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Діана Олександрівна Руденко

+38 (057) 702-14-19

diana.rudenko@nure.ua

Інші відомості
Народилася 5 лютого 1969 року.

Освіта

1991 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – системи автоматизованого проектування.
1996 р. – кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ); тема дисертації «Синтез алгоритмів адаптивного управління квазістаціонарними стохастичними процесами.
З 1997 р. по 2001 р. працювала за сумісництвом у науково-дослідному секторі на посаді старшого наукового співробітника. З 2001 р. – старший науковий співробітник.
1998 р. – асистент кафедри застосування ЕОМ, 2000 р. – старший викладач кафедри інформатики ХТУРЕ, з 2001 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.
З 2009 р. – заступник декана факультету ІТМ.

Навчальна робота

Викладає дисципліни: програмування (КП), сучасні інформаційні технології, чисельні методи, управління персоналом.
Підготувала методичні вказівки:
1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине программирование.  Авторы: Руденко Д.А., Долженкова Т.Г, 2004.
2. Методические  указания  по курсовому проектированию по дисциплине программирование.  Авторы: Руденко Д.А., Долженкова Т.Г., 2004.
3. Методические указания к организации самостоятельной работы по дисциплине программирование, для студентов направления КИ. Электронный вариант.  Авторы: Руденко Д.А., Любченко В.А. 
4. Методические указания к лабораторным и практическим работам по дисциплине исследование операций, для студентов дневной формы обучения специальности 8.080201 – информатика. Авторы: В.А. Любченко, Е.В. Яковлева, Д.А. Руденко, 2007.
5. Методические  указания к самостоятельной работе  по дисциплине – исследование операций, для студентов дневной формы обучения специальности 8.080201 – информатика. Авторы: В.А. Любченко, Е.В. Яковлева, Д.А. Руденко, 2007. 

Наукова робота

Є одним з виконавців держбюджетної теми №246 «Моделі та методи грануляції й інтерпретації багатовимірних даних» №ДР0110U002636, яка виконується на замовлення МОН України з 2009 року.
Протягом 2006-2012 рр. брала участь у 15 наукових конференціях.


Публікації та патенти

Має 56 публікацій, з них 49 наукових та 7 навчально-методичного характеру. Має 13 наукових праць у фахових виданнях.
1. Руденко Д.А., Певнев В.Я., Танянский С.С. Семантика неопределенных значений в моделях безопасности баз данных // Системы обработки информации.-2000.  – Випуск 3(9) .– С.41- 46 (Профессиональное издание).
2. Руденко Д.А., Танянский С.С., Тулупов В.В. Оценка вычислительной сложности операций реляционной алгебры в системах управления базами данных  //Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – 2003. - № 19.- С. 161-166 (Профессиональное издание).
3. Руденко Д.А., Танянский С.С., Тулупов В.В. Децентрализованное управление потоками транзакций //Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  – 2004. - № 34.- С. 179-184 (Профессиональное издание).
4. Руденко Д.А., Танянский С.С., Тулупов В.В. Модификация ограничений на ведение данных для обеспечения целостности крупномасштабных информационных систем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  – 2006. - № 23.- С. 137-144 (Профессиональное издание).
5. Руденко Д.А., Тулупов В.В. Модель и средства поддержки данных в задачах интеграции неоднородных информационных систем// Системи обробки інформації. - 2007.- Вип.4(62). - С. 110 – 113 (Профессиональное издание).
Доцентом видала 34 публікації.