Діана Олександрівна Руденко

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Діана Олександрівна Руденко

+38 (057) 702-14-19

informatika@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народилася 5 лютого 1969 р.

Освіта

1991 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – системи автоматизованого проектування.

1996 р. – кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки; тема дисертації – «Синтез алгоритмів адаптивного керування квазістаціонарними стохастичними процесами».

1998 р. – асистент кафедри застосування ЕОМ, 2000 р. – старший викладач кафедри інформатики ХТУРЕ,  з 2001 р. – доцент кафедри інформатики ХНУРЕ.

З 2009 р. – заступник декана факультету ПММ. 

Навчальна робота

Викладає дисципліни: програмування (КІ), сучасні інформаційні технології, обчислювальні методи, управлiння персоналом.

Підготувала методичні вказівки:

  1. Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине программирование.  Авторы: Руденко Д.А., Долженкова Т.Г, 2004.
  2. Методические  указания  по курсовому проектированию по дисциплине программирование.  Авторы: Руденко Д.А., Долженкова Т.Г., 2004.
  3. Методические указания к организации самостоятельной работы по дисциплине программирование, для студентов направления КИ. Электронный вариант.  Авторы: Руденко Д.А., Любченко В.А. 
  4. Методические указания к лабораторным и практическим работам по дисциплине исследование операций, для студентов дневной формы обучения специальности 8.080201 – информатика. Авторы: В.А. Любченко, Е.В. Яковлева, Д.А. Руденко, 2007.
  5. Методические  указания к самостоятельной работе  по дисциплине – исследование операций, для студентов дневной формы обучения специальности 8.080201 – информатика. Авторы: В.А. Любченко, Е.В. Яковлева, Д.А. Руденко, 2007. 

Наукова робота

З 1997 р. по 2001 р. працювала за сумісництвом у науково-дослідному секторі на посаді старшого наукового співробітника.

З 2001 р. – старший науковий співробітник.

Є одним з виконавців держбюджетної теми №246 «Моделі і методи грануляції та інтерпретації багатовимірних даних» №ДР0110U002636, яка виконується на замовлення МОН України
з 2009 р.

Протягом 2006 – 2012 рр. брала участь у 15 наукових конференціях.


Публікації та патенти

Має 56 публікацій, з них 49 наукових та 7 навчально-методичного характеру. Має 13 наукових праць у фахових виданнях.

  1. Руденко Д.А., Певнев В.Я., Танянский С.С. Семантика неопределенных значений в моделях безопасности баз данных // Системы обработки информации.-2000.  – Випуск 3(9) .– С.41-46 (Профессиональное издание).
  2. Руденко Д.А., Танянский С.С., Тулупов В.В. Оценка вычислительной сложности операций реляционной алгебры в системах управления базами данных  //Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  Тематичний випуск: Інформатика і моделювання. – 2003. – № 19. – С. 161-166 (Профессиональное издание).
  3. Руденко Д.А., Танянский С.С., Тулупов В.В. Децентрализованное управление потоками транзакций //Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  – 2004. – № 34. – С. 179-184. (Професійне видання).
  4. Руденко Д.А., Танянский С.С., Тулупов В.В. Модификация ограничений на ведение данных для обеспечения целостности крупномасштабных информационных систем // Вісник Національного технічного університету «ХПІ».  – 2006. - № 23.- С. 137-144. (Професійне видання).
  5. Руденко Д.А., Тулупов В.В. Модель и средства поддержки данных в задачах интеграции неоднородных информационных систем// Системи обробки інформації. -2007.- Вип.4(62). – С. 110 – 113. (Професійне видання).

Під час роботи на посаді доцента видала 34 публікації.