Наталія Віталіївна Бєлова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики (ІНФ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-19

nataliia.bielova@nure.ua

Освіта

1986 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – конструювання та виробництво електронно-обчислювальної апаратури.
1997 р. – кандидат технічних наук. Дисертація захищена 23 січня 1992 р. у Харківській державній академії міського господарства.
1997 р. – асистент, старший викладач, доцент кафедри інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки.

Навчальна робота

Викладає обчислювальну техніку та програмування, інформатику.

Наукова робота

Коло наукових інтересів представляють сучасні аспекти розвитку інформаційних систем і розподілених баз даних.


Публікації та патенти

Опубліковано 20 наукових робіт, серед них 6 доповідей на міжнародних конференціях.
Серед них:
1. Н. В. Белова, С. Ф. Коряк, В. Г. Лобода. Основы построения ориентированных ЭВМ и систем. – Учебное пособие. – Харьков, компания «СМИТ», 2007 г., 148 с.

2. Белова Н. В., Петросов Д. О., Цуканов В. Ю., Чалый И. В. Исполнение генетических алгоритмов на базе сетей Петри при проектировании перестраиваемого процессорного модуля, –2007 г.