Нормативні (обов’язкові) дисципліни

Перелік нормативних дисциплін
кафедри інформатики

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

Спеціалізація Інформатика

Ступінь бакалавра

 1. Дискретна математика
 2. Бази даних та інформаційні системи
 3. Програмування
 4. Операційні системи
 5. Програмування (об’єктно-орієнтоване програмування)
 6. Проектування програмних систем
 7. Програмування (технологія .net)
 8. Лінійна алгебра та аналітична геометрія
 9. Математичний аналіз
 10. Фізика
 11. Системний аналіз
 12. Чисельні методи
 13. Методи оптимізації та дослідження операцій
 14. Теорія ймовірностей, ймовірнісні процеси та математична статистика
 15. Організація баз даних та знань
 16. Теорія алгоритмів
 17. Операційні системи та системне програмування
 18. Інтелектуальний аналіз даних
 19. Об’єктно-орієнтоване програмування
 20. Програмне забезпечення обчислювальних систем
 21. Архітектура комп’ютера та організація комп’ютерних мереж
 22. Теорія масового обслуговування
 23. Web-технології та web-дизайн
 24. Проектування інформаційних систем
 25. Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 26. Розпізнавання образів
 27. Системи керування базами даних
 28. Технології тестування програм та контроль якості програмного забезпечення
 29. Технології програмування
 30. Теорія програмування
 31. Об’єктно-орієнтоване моделювання, проектування та програмування
 32. Кросбраузерна верстка, основи юзабіліті для веб та мобільних додатків/a>
 33. Програмування в HTML5 з JavaScript та CSS3
 34. Нереляційні бази даних NoSQL
 35. Стратегічне планування інформаційних систем
 36. Розробка Web-застосунків на технології .NET
 37. Розробка Web-застосунків на технології Java
 38. Управління проектами для розробки програмного забезпечення
 39. Методологія розробки програмного забезпечення Scrum
 40. Розробка серверних додатків на Node.JS
 41. Обмін даними у Web-застосунках
 42. Сучасні системи візуалізації даних
 43. Розробка систем аналізу візуальної інформації (OpenCV, DLib)
 44. Автоматизоване тестування програмного забезпечення
 45. Безпека комп’ютерних мереж та захист інформації
 46. Розробка систем обробки та аналізу даних на Python
 47. Управління інформацією та зберіганням даних
 48. Обробка зображень та мультимедіа
 49. Машинне навчання та аналіз даних
 50. Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних (advanced)
 51. Алгоритми обчислювальної геометрії (advanced)
 52. Програмування та наукові обчислення на мові Python (advanced)
 53. Теорія формальних мов та регулярних виразів (advanced)
 54. Паралельне та розподілене програмування (advanced)
 55. Алгоритми для роботи з великими даними (advanced)
 56. Автоматична обробка текстів (advanced)
 57. Еволюційні алгоритми (advanced)

Спеціальність 122 – Комп’ютерні науки

Спеціалізація Інформатика

Ступінь магістра

 1. Структурний аналіз та інтелектуальна обробка багатовимірних даних
 2. Імітаційне моделювання
 3. Нейромережеві методи обробки зорової інформації
 4. Інформатика та бізнес процеси
 5. Експертні системи прогнозування
 6. Менеджмент та  управління ризиками в бізнесі
 7. Комп’ютерний зір
 8. Стиснення даних
 9. Інформаційний бізнес
 10. Сучасні технології розробки та супроводу інформаційних систем
 11. Математичне та iнформацiйне забезпечення СОСС
 12. Класифікація та кластеризація даних
 13. Основи наукових досліджень, організація науки та авторське право
 14. Інтелектуальна власність

зберегти цю сторінку в PDF