Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри інформатики

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Освітня програма – Інформатика

Ступінь бакалавра
3 курс

4 курс

зберегти цю сторінку в PDF