Дисципліни вільного вибору студента

Перелік вибіркових дисциплін
кафедри інформатики

Спеціальність – 122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології
Освітня програма – Інформатика

Ступінь бакалавра
3 курс

 • Кроссбраузерна верстка, основи юзабіліті, HTML5 і CSS3
 • Нереляційні бази даних NoSQL
 • Основи розробки Web-застосунків в Microsoft VS 2012
 • Розробка Web-застосунків з використанням ASP.NET 4.5 MVC 4
 • Розробка c використанням HTML5
 • Стратегічне планування інформаційних систем
 • Розробка застосунків на Java за допомогою Hibernate
 • Проектування та розробка Web-сервісів за допомогою Java
 • Програмування в JavaScript з HTML5 та CSS3
 • Основи розробки мобільних застосунків
 • Розробка мобільних додатків під Android (1 частина)
 • Розробка мобільних додатків під Android (2 частина)

4 курс

 • Безпека комп’ютерних мереж
 • Управління інформацією та зберіганням даних
 • Програмування з використанням Python
 • Об’єктно-орієнтоване програмування з використанням Python

зберегти цю сторінку в PDF