Про кафедру

Навчання

Кафедра інформатики факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту є профілюючою кафедрою з підготовки фахівців зі спеціальності інформатика.

Кафедра здійснює підготовку спеціалістів  трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалавр – фахівець з інформаційних технологій за напрямом 6.040302 – інформатика;
  • спеціаліст – інженер із застосування комп’ютерів за спеціальністю 7.04030201 – інформатика;
  • магістр – науковий співробітник (обчислювальні системи) за спеціальністю 8.04030201 – інформатика.

Навчальний процес кафедри проводиться в мультимедійних аудиторіях. Спільно з компаніями Infostroy і Мiratech створено два навчальних класи які оснащені сучасними комп’ютерами.

Провідні фахівці компаній Infostroy і Мiratech проводять курси за напрямками: Java SE7, C + +, PHP,. Net, C #, SharePoint для студентів спеціальності інформатика.
 
На базі навчального класу компанії Infostroy працює лабораторія IT-GURU, де фахівці компанії проводять майстер-тренінги для студентів

На кафедрі ведеться викладання широкого спектра сучасних дисциплін, пов’язаних з інформаційними технологіями: бази даних, інформаційних систем, Internet-технології, сучасні засоби обробки розподілених даних, системне програмування, операційні системи, основи API, технологія програмування, спеціалізовані СУБД, мультимедійні технології, спеціальні мови програмування, хмарні обчислення і віртуалізація, управління проектами.
Студенти вивчають не лише інформаційні технології, але й різні математичні курси: математичний аналіз, теорія ймовірності, диференціальні рівняння, методи оптимізації, теорія прийняття рішень. Також, вивчається ряд курсів призначених для розширення знань студентів у галузі інформаційних технологій та їх додатків: теорія алгоритмів, математичне та інформаційне забезпечення систем обробки складних сигналів, теорія розпізнавання образів, інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності, інформаційне забезпечення банківського маркетингу.

На кафедрі ведеться викладання досить широкого спектра сучасних дисциплін, що пов’язані з інформаційними технологіями: бази даних і інформаційні системи, Internet-технології і мови для їх програмування, сучасні засоби обробки розподілених даних, системне програмування, операційні системи, основи API, технологія програмування, спеціалізовані СКБД, СКБД, мультимедійні технології, спеціальні мови програмування.

Студенти, що навчаються за фахом інформатика, вивчають не тільки інформаційні технології, але й різні математичні курси: математичний аналіз, теорія імовірності, диференціальні рівняння, методи оптимізації, теорія прийняття рішень. Вивчається ряд курсів, призначених для розширення знань студентів в галузі інформаційних технологій та їхніх додатків: теорія алгоритмів, математичне та інформаційне забезпечення систем обробки складних сигналів, теорія  розпізнавання образів, інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності, інформаційне забезпечення банківського маркетингу. 

Вивчення математичних дисциплін разом з дисциплінами, пов’язаними з інформаційними технологіями, дозволяє підготувати фахівців, які можуть вирішувати цілий комплекс завдань у галузі розробки програмного забезпечення та інформаційних систем. Починаючи від проектування і побудови необхідних математичних моделей до впровадження готових систем.
Випускники кафедри інформатики мають необхідний набір знань для того, щоб вирішувати наступні завдання: спроектувати інформаційну систему, будувати необхідні математичні моделі, проектувати і створювати бази даних, розробляти програмні продукти, здійснювати введення програмних продуктів в експлуатацію. Завдяки такій підготовці випускники кафедри інформатики працевлаштовуються у державних та приватних підприємствах як України, так і за кордоном.

Щорічно для школярів кафедрами інформатики та програмної інженерії проводиться конкурс «Юний геній IT» за підтримки Харківського обласного та міського департаментів освіти.
Основною метою конкурсу є ознайомлення школярів з сучасними технологіями розробки програмного забезпечення, для подальшого визначення вибору спеціальності, побудови успішної кар’єри розробника програмного забезпечення, після закінчення університету а також самовизначення в сфері інформаційних технологій.
З березня кожного року на сайті ygit.kture.kharkov.ua  відкрита реєстрація учасників для участі в конкурсі в наступному навчальному році. 

Наука і міжнародне співробітництво

Основний науковий напрямок кафедри – розробка математичних моделей обробки складної інформації.

На кафедрі розроблено новий напрямок для розпізнаванні образів, що базується на теорії груп і нормалізації.

Вирішення завдань нормалізації відіграє важливу роль при розпізнаванні зображень і керуванні. У цій галузі на кафедрі досягнуті високі результати, що є фундаментальними для науки. Теорія нормалізації за допомогою методу моментів, інваріантних прямих, методу перетинів, яка набула подальшого поширення у працях учених кафедри, змогла знайти застосування в різних системах. На сьогодні найбільш розробленими є методи рівнобіжної і послідовної нормалізації зображень.

На кафедрі розробляються комбіновані методи нормалізації для спостережень за об’єктами, що рухаються у реальному масштабі часу. Розроблені методі знаходять застосування в різних системах цивільного і військового призначення.

Нині викладачі і співробітники кафедри освоюють нові галузі впровадження наукових досягнень: застосування систем технічного зору на митниці (інтроскопія), під час посадки до літака, на конвеєрних лініях, запобігання лісових пожеж, інтелектуальні телевізори. Дослідження ведуться також в галузі підвищення ефективності дистанційного навчання через інтернет, створення електронних підручників, впровадження нових програмних технологій при створенні баз знань і експертних систем.

Кафедра інформатики активно співпрацює із зарубіжними університетами та фірмами: фірма LOWE (Німеччина), університети міст Ганновер, Ален, Дрезден (Німеччина) Клягенфурт (Австрія), Лінеус (Швеція). Чимало студентів спеціальності інформатика отримують подвійні дипломи ХНУРЕ та одного із закордонних університетів.

За останні роки кафедрою видано понад 470 наукових публікацій статей, 7 монографій, 12 навчальних посібників з грифом МОН України, зроблено 42 патенти на винаходи, більшість яких впроваджено у виробництво.

зберегти цю сторінку в PDF