Абітурієнту

Кафедра інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки вже 25 років готує фахівців в галузі інформаційних технологій. Під час навчання студенти отримують високоякісну підготовку в галузі комп’ютерних та математичних дисциплін.
Спеціальність інформатика є визнаною в усьому світі й отже в усіх європейських університетах є така спеціальність. Навчальні плани нашої кафедри відповідають навчальним планам провідних західних вищих навчальних закладів.

Код та назва спеціальності: 122 – Комп’ютерні науки
Назва спеціалізації: Інформатика
Короткий опис спеціалізації Інформатика:
Основними напрямками спеціалізації Інформатика є сучасні технології та мови програмування, розробка інформаційних та інтелектуальних систем, математичне і комп’ютерне моделювання процесів і систем різної природи, завдання прогнозування, оптимізації, системного аналізу і прийняття рішень.

Особлива увага приділяється поєднанню математичної підготовки студентів зі знаннями в галузі інформаційних технологій, а також профільним напрямком: обробки та аналізу складних багатовимірних даних. 

Основні дисципліни, що викладаються:

 • Програмування на C ++, Java SE8, C#, PHP
 • Бази даних та інформаційні системи (SQL, LINQ)
 • Системи управління базами даних (Oracle, MS SQL Server, MySQL)
 • Нереляційні бази даних NoSQL
 • Об’єктно•орієнтоване програмування
 • Програмне забезпечення обчислювальних систем
 • Структури даних та алгоритми
 • Архітектура комп’ютера та організація комп’ютерних  мереж
 • Теорія масового обслуговування
 • Проектування, розробка сучасного інтерфейсу користувача CSS3, HTML5, JavaScript (ES2015), JQuery, Less, Angular JS, React JS
 • Проектування інформаційних систем
 • Технології розподілених систем та паралельних обчислень
 • Розпізнавання образів
 • Технології тестування програм та контроль якості програмного забезпечення
 • Автоматизоване тестування програмного забезпечення
 • Технології програмування, теорія програмування
 • Управління проектами
 • Хмарні технології та обчислення (Azure)
 • Методологія розробки програмного забезпечення Scrum/Kanban
 • Розробка серверних додатків на Node.JS
 • Розробка систем аналізу візуальної інформації (OpenCV, DLib)
 • Безпека комп’ютерних мереж та захист інформації
 • Системи обробки та аналізу даних на Python
 • Управління інформацією та зберіганням даних
 • Обробка зображень та мультимедіа
 • Машинне навчання та аналіз даних
 • Основи розробки мобільних додатків 

Додаткові розділи математики для підготовки та участі в олімпіадах і першостях з програмування

• Спеціальні розділи теорії алгоритмів та структур даних

 • Алгоритми обчислювальної  геометрії
 • Програмування та наукові обчислення мовою Python
 • Теорія інформації та теорія чисел
 • Теорія формальних мов та регулярних виразів
 • Паралельне та розподілене програмування
 • Алгоритми для роботи з великими даними
 • Автоматична обробка текстів
 • Еволюційні алгоритми

Випускник за напрямом підготовки Інформатика може займати посади:

 • Спеціаліст з інформаційних технологій;
 • Спеціаліст з розробки та тестування програмного забезпечення;
 • Програміст, і працювати в IT-компаніях як:
 • Програміст С++, С#, Java, PHP, Python і ін.;
 • Розробник мобільних додатків;
 • Front-end розробник, back-end розробник;
 • Бізнес-аналітик;
 • Системний архітектор;
 • Розробник і адміністратор баз даних (Oracle, MS SQL Server, MySQL. NoSQL);
 • Аналітик даних;
 • Менеджер IT-проектів;
 • Системний адміністратор;
 • Розробник інтелектуальних систем, пов’язаних з обробкою відеоінформації.

Наукова робота кафедри пов’язана з розробкою різних систем обробки та розпізнавання зображень і систем комп’ютерного зору. Дана галузь сучасної науки бурхливо розвивається, оскільки робототехнічні комплекси та системи комп’ютерного зору знаходять все більше застосування в різних сферах людської діяльності.

Чималі результати роботи вчених кафедри мають світовий рівень. На кафедрі розроблена загальна теорія нормалізації зображень, яка ефективно використовується в комп’ютерному зорі роботів, при розпізнаванні образів, стеження за рухомими об’єктами. Вчені кафедри мають цілий ряд державних нагород за створення і впровадження нової техніки.

Сьогодні на кафедрі ведуться наукові роботи за наступними напрямками:

 • Розробка методів і алгоритмів обробки та розпізнавання зображень для систем технічного зору, робототехнічних комплексів, систем управління та систем передачі інформації;
 • Розробка методів і алгоритмів обробки інформації, створення на їх основі баз даних, баз знань і експертних систем;
 • Розробка паралельних і розподілених методів обчислень і обробки даних.

зберегти цю сторінку в PDF