Абітурієнту

Кафедра інформатики Харківського національного університету радіоелектроніки вже 25 років готує фахівців галузі інформаційних технологій. Під час навчання студенти отримують високоякісну підготовку в сферах комп’ютерних та математичних дисциплін.

Спеціальність інформатика є визнаною в усьому світі і в усіх європейських університетах є така спеціальність. Навчальні плани нашої кафедри відповідають навчальним планам провідних західних вузів.

Спеціальність інформатика являє собою унікальне поєднання математики та комп’ютерних дисциплін, що дозволяє набути всебічну освіту, що дає можливість знайти роботу на підприємствах різного профілю діяльності: у банках, державних установах, на заводах, на підприємствах, що займаються розробкою програмного забезпечення, в науково-дослідних інститутах, тощо.

Фахівці з інформатики – це універсальні фахівці, здатні при необхідності працювати в різних сферах сучасних інформаційних технологій.

Високий рівень підготовки наших випускників забезпечується за рахунок вивчення наступних дисциплін:

 • Програмування на C + +
 • Програмування на JAVA і C #
 • Програмування на HTML5 та CSS3
 • Управління проектами
 • Технологія NET
 • Бази даних та інформаційні системи
 • Системи управління базами даних
 • Хмарні обчислення і віртуалізація
 • INTERNET технології та принципи побудови WEB-серверів
 • Обчислювальна геометрія та комп’ютерна графіка
 • Системний аналіз і теорія оптимальних рішень
 • Тестування програмного забезпечення
 • Аналіз даних
 • Дослідження операцій
 • Математичний аналіз
 • Алгебра та геометрія
 • Дискретна математика
 • Чисельні методи
 • Диференціальні рівняння
 • Теорія масового обслуговування
 • Теорія графів і комбінаторика
 • Методи оптимізації
 • Функціональний аналіз
 • Теорія алгоритмів і математична логіка
 • Системне програмування
 • Операційні системи
 • Структури даних та алгоритми
 • Комп’ютерний дизайн
 • Комп’ютерні мережі
 • Методи та системи розпізнавання образів
 • Захист інформації в комп’ютерних мережах
 • Стиснення даних
 • Нейромережеві методи обробки зорової інформації

Наукова робота кафедри пов’язана з розробкою різних систем обробки і розпізнавання зображень і систем комп’ютерного зору. Дана галузь сучасної науки бурхливо розвивається, оскільки робототехнічні комплекси та системи комп’ютерного зору знаходять все більше застосування в різних сферах людської діяльності.

Чималий доробок вчених кафедри має світовий рівень. На кафедрі розроблена загальна теорія нормалізації зображень, яка ефективно використовується в комп’ютерному зорі роботів, при розпізнаванні образів, стеженні за рухомими об’єктами. Вчені кафедри мають цілий ряд державних нагород за створення і впровадження нової техніки.

Сьогодні на кафедрі ведуться наукові роботи за наступними напрямками:

 • Розробка методів і алгоритмів обробки і розпізнавання зображень для систем технічного зору, робототехнічних комплексів, систем управління та систем передачі інформації;
 • Розробка методів і алгоритмів обробки інформації, створення на їх основі баз даних, баз знань та експертних систем;
 • Розробка паралельних і розподілених методів обчислень і обробки даних.

зберегти цю сторінку в PDF