Кафедра інформатики (ІНФ)

У минулому кафедра застосування ЕОМ (ЗЕОМ). 

Напрямок: бази даних, Internet-технології, програмування, сучасні засоби обробки розподілених даних, системне програмування, операційні системи, спеціалізовані СУБД, мультимедійні технології, сучасні  мови програмування. 

Контакти

кімн. 288

+38 (057) 702-14-19

d_inf@nure.ua

Сайт: informatics.nure.ua

 

Зав. кафедри
Євгеній Петрович Путятін

доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, дійсний член Академії наук прикладної радіоелектроніки.

Основні функції

Комплексна підготовка спеціалістів трьох освітньо-кваліфікаційних рівнів:

  • бакалавр – фахівець з інформаційних технологій за напрямом 6.040302 – інформатика;
  • спеціаліст – інженер із застосування комп’ютерів за спеціальністю 7.04030201 – інформатика;
  • магістр – науковий співробітник (обчислювальні системи) за спеціальністю 8.04030201 – інформатика. 

Наукові напрямки кафедри – розробка математичних моделей обробки складної інформації, розробка методів та алгоритмів обробки та розпізнавання зображень для систем технічного зору та робототехнічних комплексів.