Юрій Вікторович Овсюченко

Кандидат економічних наук, доктор філософії, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

2000 р. – закінчив Харківський технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті.
2008 р. – кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, дисертація на тему: «Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств».
2010 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.
Працює викладачем у ХНУРЕ з 2003 року.

Навчальна робота

Викладає лекції та веде практичні й лабораторні заняття з таких дисциплін ( у т.ч. англійською мовою): сучасні економічні теорії, діловодство з використанням комп’ютерної техніки, спецкурс керівника, фінанси підприємства, економіка і бізнес, виробнича (навчальна) практика іноземних студентів, господарське законодавство, економічне обґрунтування проектів.
Протягом навчального року є керівником дипломних робіт (у т.ч. іноземних студентів),

Громадська та міжнародна діяльність

З 2011 р. голова профбюро факультету ПММ. Член президії Харківського обкому профспілки працівників освіти і науки України.


Публікації та патенти

Опублікував понад 40 наукових робіт.

  1. Овсюченко Ю.В. Оценка деятельности предприятия и принятия управленских решений. Монография. - Харьков: ХНУРЭ, 2010. - 200 с.
  2. Назаренко О.В. Основы экономической теории [Текст]: учебное пособие./О.В. Назаренко, Ю.В. Овсюченко. - Х.: Компания СМИТ, 2009. - 156 с.
  3. Кирий В.В., Овсюченко Ю.В. Подход к формированию и взаимодействия ключевых элементов и факторов производства: Сборник научных работ. – Выпуск 262: В 12 т. – Т. VІ. – Днепропетровск: ДНУ, 2010. – С.1548-1554.
  4. Гуца О.Н., Овсюченко Ю.В., Буцукина И.Б. Использование информационных технологий при организации outlet бизнеса Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)»Коблево, 16-21 сентября 2014 г. Труды- Харьков : ХНУЭ, 2014.
  5. У 2013 році вийшла монографія «Сучасні економічні теорії».
    У 2015 році опублікував навчальний посібник «Сучасні економічні теорії».