Юрій Вікторович Овсюченко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Юрій Вікторович Овсюченко

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Віддаю перевагу активному відпочинку (туризм всіх видів, гірські лижі, футбол), пісні біля багаття.

Освіта

З 1981 р. по 1991 р. працював в НВО «Метрологія».
2000 р. – закінчив Харківський технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті.
2008 р. – кандидат економічних наук, 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, дисертація на тему: «Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств».
2010 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: господарське законодавство, фінанси підприємства, економічна теорія, обґрунтування проектів, економіка і бізнес, сучасні економічні теорії.

Громадська та міжнародна діяльність

З 2011 р. голова профбюро факультету ПММ.


Публікації та патенти
  1. Овсюченко Ю.В. Оцінка діяльності підприємств та прийняття управлінських рішень. Монографія. – Харків: ХНУРЕ, 2010. - 200 с.
  2. Назаренко О.В. Основи економічної теорії [Текст]: навч. посіб./О.В. Назаренко, Ю.В. Овсюченко. - Х.: Компанія СМІТ, 2009. - 156 с.
  3. Кирій В.В., Овсюченко Ю.В. Підхід до формування та взаємодії ключових елементів і факторів виробництва // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 262: В 12 т. – Т. VІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.1548-1554.