Юрій Дмитрович Костін

Доктор економічних наук, професор кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики.

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1966 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю автоматизація виробничих процесів.
1988 р. – доктор економічних наук, наукова тема 108.00.05 – економіка, організація промисловості (по галузям), тема дисертації: «Організаційно-економічні проблеми розвитку і розміщення міжгалузевих виробництв».
1998 р. – професор кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: менеджмент підприємства, управління захистом комерційної таємниці на підприємстві, економіка підприємницької діяльності.


Публікації та патенти
  1. Костін Ю.Д., Дудолад О.С., Колбушкін Ю.П. Енергетика якості життя. Монографія, Х.: НД «ИНЖЕК», 2008, 208с.
  2. Костін Ю.Д., Левицький Ю.А. Стратегія розвитку корпорацій: сутність і ознаки. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. №4. – Т.1(133). – с. 101–106.
  3. Костін Ю.Д., Левицький Ю.А. Формування корпоративної стратегії розвитку регіональних підприємств електроенергетики. Вісник Хмельницького національного університету. Екон. науки, 2009. №5. Т.3 .– с. 248–256.
  4. Россоха В.В., Костін Ю.Д. Кількісна оцінка економічних ризиків. Технічний прогрес і ефективність виробництва: 3б. наук. пр./ ХНТУ «ХШ»: 2002. – № 11-2. – С. 63 – 67.
  5. С.В. Кузьменко, Костін Ю.Д. Управління економічними ризиками в корпоративному секторі електроенергетики. Монографія, Харків: ООО «ИПП Котраст», 2005. – 248с.