Юрій Дмитрович Костін

Доктор економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики.
Юрій Дмитрович Костін

+38 (057) 702-14-90

d_eces@nure.ua
yurii.kostin@nure.ua

Researcher ID: W-3210-2017
ReseachGate

Освіта

1966 р. – закінчив Харківський політехнічний інститут (ХПІ) за спеціальністю автоматизація виробничих процесів.
1988 р. – доктор економічних наук, наукова тема 108.00.05 – економіка, організація промисловості (по галузям), тема дисертації: «Організаційно-економічні проблеми розвитку і розміщення міжгалузевих виробництв».
1998 р. – професор кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: менеджмент підприємства, управління захистом комерційної таємниці на підприємстві, економіка підприємницької діяльності.


Публікації та патенти
 1. Костин Ю.Д, А.С. Дудолад А.С., Колбушкин Ю.П. Энергетика качества жизни. Монография. Х.: НД «ИНЖЕК» , 2008, 208 с.
 2. Костин Ю.Д., Левицкий Ю.А. Стратегия развития корпораций: сущность и признаки. Вестник Хмельницкого национального университета – 2009. №4. – Т.1(133), – с. 101 – 106.
 3. Костин Ю.Д., Левицкий Ю.А. Формирование корпоративной стратегии развития региональных предприятий электроэнергетики Вестник Хмельницкого национального университета. Экон. науки – 2009.№5. – Т.3. – с. 248 – 256
 4. Россоха В.В., Костин Ю.Д. Количественная оценка экономических рисков Технический прогресс и эффективность производства: 3б. наук, пр./ ХНТУ «ХШ»: 2002. - № 11-2. - С. 63-67.
 5. Кузьменко С.В., Костин Ю.Д. Управление экономическими рисками в корпоративном секторе электроэнергетики. Монография, Харьков: ООО «ИПП Котраст», 2005. – 248с
 6. Костин Ю.Д., Ущаповский К.В. Анализ развития и перспективы сотрудничества электроэнергетических систем Словакии и Украины в условиях современных политических и социально-экономических вызовов (проект) // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: сб.тр. XII междунар. Науч.-тех.конференции , 9-16 декабря 2014 г., Таба ( Египет).- Хмельницкий : ХНУ, с.85-86
 7. Костін Ю.Д.. Стимулювання трудової діяльності в енергетиці // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процессов: сб.тр. XII междунар. Науч.-тех.конференции , 9-16 декабря 2014г. , Таба ( Египет).- Хмельницкий : ХНУ, с.86-88
 8. Костін Ю.Д., Ущаповський К.В. Організаційно-економічний інструментарій реалізації Закону України про електроенергетику. Монографія. Х.: ООО “Компанія СМІТ”, 2015 , 232 с.
 9. Костін Ю.Д., Ущаповський К.В. Кадри енергетики. Монографія. Х.: ООО “Компанія СМІТ”, 2015 , 244 с.
 10. Костін Ю.Д., Ущаповський К.В. Мотивація трудової діяльності в інфраструктурних галузях. Монографія. Х.: ООО “Компанія СМІТ”, 2015 , 264 с.
 11. Костін Ю.Д. Проблеми енергозабезпечення. Монографія. Х.: ООО “Компанія СМІТ”, 2015 , 284 с.
 12. Костін Ю.Д., Ущаповський К.В. Енергетика – стратегія підприємства. Монографія. Х.: ООО “Компанія СМІТ”, 2015 , 364 с.
 13. Костин Ю.Д., Пустовой. Экономические модели выбора современного машиностроительного производства: учебн. пособ.– Харьков : ХНУРЭ, 2015.– с. 52