Євгеній Віталійович Діденко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Євгеній Віталійович Діденко

+38 (057) 702-14-90

Didenko_Kharkov@i.ua

Освіта

1987р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).
1994 р. – кандидат економічних наук, наукова тема – 08.00.05 – економіка, планування, організація управління народним господарством і його галуззями; тема дисертації – «Удосконалення організаційних структур управління великими підприємствами».
1995 р. – закінчив Харківський державний університет ім. Горького (ХДУ) за спеціальністю – управління планування та державного регулювання економіки.
2000 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: актуальні розрахунки, страхування.


Публікації та патенти
  1. Діденко Є.В. Про ймовірнісну зміну тарифу в страхуванні життя. Вісник НТУ «ХПІ», 2008.
  2. Діденко Є.В., Корват Є.В. Врахування ступеня технічного ризику при тарифікації послуг зі страхування життя . Вісник ХНЕУ ім. В.Н. Каразіна . Економічна серія – Харків : Харківський національний університет 2007 р. вип. 779 с. 90-92.
  3. Діденко Є.В., Світлична А.Г. Методичні вказівки до виконання економічної частини дипломних проектів для студентів усіх форм навчання спеціальностей: 8.092402 – інформаційні мережі зв’язку; 8.092401 – телекомунікаційні системи та мережі зв’язку. – Харків: УВВПЦ ХНУРЕ, 2004. – 16 с.