Євген Віталійович Діденко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1987 р. – закінчив Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).
1995 р. – закінчив Харківський державний університет ім. Горького (ХДУ) за фахом – управління планування та державне регулювання економіки; кандидат економічних наук; тема дисертації: «Удосконалення організаційних структур управління великими підприємствами».
2000 р. – доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: стратегічне управління, економіка і бізнес, актуальні розрахунки, страхування, управління розвитком регіону.


Публікації та патенти
  1. Діденко С.О., Діденко Є.В. Економічна роль державного фінансового контролю. – Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія – Харків: Харківський національний університет. 2008 вид. 802 с. 107-111.
  2. Діденко Є.В. Управління ризиками на підприємствах: кластерні угрупування факторних ознак. Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст». Сер.: Економічні науки: зб. наук. пр./ Харк. нац. акад. міськ. господарства ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХДАМГ, – 2013. вип. №108. стор. 30-37.
  3. Діденко Є.В. Критерії моделі відбору ознак ризиковості діяльності бюджетних установ. – Труды международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами», – Харків, Харківський національний університет радіоелектроніки, 09.10- 15.10.2014 р. Харків-Алушта, ХНУРЕ, 2013.– 268 с. стор. 173-175.
  4. Діденко Є.В. Модель визначення ризиковості діяльності бюджетних установ. – Праці міжнародної науково-практичної конференції «Математичне моделювання процесів в економіці та управлінні інноваційними проектами», – Харків-Миколаїв, Харківський національний університет радіоелектроніки, 16.09- 21.09.2014 р.–Харків, ХНУРЕ, 2014.-228с. стор. 67-68.
  5. Діденко Є.В., Тімофєєв В.О. Страхування: навчальний посібник. – Харків: Компанія СМІТ, 2009.-180с.
  6. Діденко Є.В. Стратегічне управління: навчальний посібник. – Харків: Вид-во ХНУРЕ, 2015.–189с.