Вікторія Олегівна Мусієнко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Вікторія Олегівна Мусієнко

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1983 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки за спеціальністю автоматизовані системи управління.
1992 р. – кандидат технічних наук за спеціальністю 05.13.01 – елементи та прилади обчислювальної техніки та систем управління.
1998 р. – старший викладач кафедри системотехніки.
1999 р. – доцент кафедри системотехніки.
2000 р. – закінчила Харківський державний економічний університет за спеціальністю фінанси.
2002 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: банківська справа, фондовий ринок та цінні папери, організація і управління фінансово-економічною безпекою банківських установ, менеджмент.


Публікації та патенти

Понад 30 публікацій, 2 авторських свідоцтва, в тому числі:

  1. Оцінка вірогідності отримання необхідної прибутковості на обраному інтервалі інвестування / Мусієнко В.О., Шейко І.А. // тези на конференцію «Дни науки-2008», Серия «Экономические науки»: Инвестиционная деятельность и фондовые рынки, Дпіпропетровськ, 2008. - С. 78-81.
  2. Алгоритм управління інвестиційним портфелем / Мусієнко В.О., Іванова В.Б. // Матеріали VII Міжнародної науково-теоретичної конференції «Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери». - Донецьк: Донецький національний технічний університет, 2010. - С. 113-116.
  3. Концептуальні положення процесу діагностики рівня економічної безпеки підприємства [Текст] / Полозова Т.В., Журавель М.Ю., Мусієнко В.О. // Економіка: проблеми теорії та практики: збірник наукових праць. - Випуск 260: В 6 т. - Т. 1 . - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 131-137.
  4. Економіко-математична модель управління плануванням виробництва за слабкими сигналами / Петрова Р.В., Ковалевська А.В., Мусієнко В.О.// Вісник соціально-економічних досліджень: збірник наукових праць. - Випуск 41: Ч. 2. - Одеса: ОДЕУ, 2011. - С. 89-93.