Вікторія Борисівна Іванова

Асистент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Вікторія Борисівна Іванова

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

2003 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю економічна кібернетика.
2004 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: моделювання економіки, економетрія, менеджмент.


Публікації та патенти
  1. Іванова В. Б . Алгоритм прийняття рішення у впровадженні інноваційного проекту // Вісник міжнародного слов’янського університету. Харків. – серія «Економічні науки». – 2006. – № 1. – С.20-24.
  2. Іванова В. Б . Проблеми та шляхи рішення інвестиційної кризи. Матеріали 7-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті». Економіка і підприємництво: Зб. матеріалів форумі. – Харків: ХНУРЕ, 2003. – С. 544.
  3. Іванова В.Б. Інноваційне підприємництво в Україні. Матеріали 8-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь у ХХІ столітті». Економіка і підприємництво: Збірник матеріалів форуму. Ч.1.- Харків: ХНУРЕ, 2004. – С. 232.
  4. Іванова В.Б Мусієнко В.О. Алгоритм управління інвестиційним портфелем . Тези на VI міжнародну науково-теоретичну конференцію «Актуальні проблеми економічного і національного та соціального розвитку виробничої сфери». Донецьк : ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 20-21 травня 2010р , с.103-105.
  5. Іванова В.Б., Петрова Р.В. Основні аспекти категорії «прибуток». Матеріали 4-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові дні » - 2008, Т. 4 Економіки. Софія. «БЛЛ ГРАД-БГ» ООД, 2008, с.100-103.