Валерія Михайлівна Борячок

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Валерія Михайлівна Борячок

+38 (057) 702-14-90

valeriia.boriachok@nure.ua

Освіта

2000 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті.
2005 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.
2007 р. – кандидат технічних наук, 05.13.06 – АСУ та прогресивні інформаційні технології; Тема дисертації: «Адаптивні моделі та методи організації постачання в системах електронної комерції».
2009 р. – старший викладач кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: економічна інтеграція, гроші та кредит, зовнішньоекономічна діяльність, інформаційний бізнес.


Публікації та патенти
  1. Борячок В. М. Розробка методики оцінки економічної ефективності функціонування системи електронної комерції // Вісник ХГТУ. – 2005. - №1 (19). – С. 552-555
  2. Гурін В.М., Борячок В.М. Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Навч. посібник. – Харків: ООО «Компанія СМІТ», 2006. - 188 с.
  3. Борячок В.М., Борячок М.Д.. Моделювання бізнес-процесів в системах електронної комерції. 2-а Міжнародна наукова конференція «Сучасні ІС. Проблеми та тенденції розвитку», – 2007 с. 309-310.
  4. Борячок В.М., Борячок М,Д. Адаптивні моделі в системах електронної комерції: Монографія .- Х.: «Компанія СМІТ», 2009. - 160с
  5. Пересада О.В., Борячок В.М. Міжнародна економіка: конспект лекцій. – Харків.: ООО «Компания СМИТ», 2009. – 164 с.