Валерій Миколайович Гурін

Доктор технічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки ХНУРЕ), академік Національної академії наук Монголії.
Валерій Миколайович Гурін

+38 (057) 702-14-90

valerii.hurin@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-7536-2186
Researcher ID: W-1223-2017
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди та премії

Медаль «Двадцять років Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр.», 1965 рік. Медаль «Ветеран праці», 1988 рік.

Освіта

1972 р. – закінчив Томський інститут автоматизованих систем управління та радіоелектроніки (ТІАСУР) за спеціальністю діелектрики та напівпровідники.
1995 р. – доктор технічних наук, ДНК № 002150, проф. ВАК 02 пр №003438 від 21.94.0,05.13.08 – обчислювальні системи та мережі, елементи обчислювальних машин і систем управління; «Дослідження особливостей деградації оксидно-напівпровідникових конденсаторів і розробка динамічних методів для їх стабілізації».
1999 р. – професор ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, системи обробки економічної інформації, інформаційні технології та системи в економіці, техніко-економічне обґрунтування інженерних рішень, міжнародні стандарти забезпечення безпеки підприємств, інформаційні системи в економіці.

Наукова робота

Дослідження властивостей і хімічного складу мінеральних ресурсів. Розробка техніко-економічного обґрунтування інноваційних проектів. Сонячна енергетика. Дослідження процесів в оксидно-напівпровідникових конденсаторах.
Підготовлено два кандидати наук за спеціальністю 05.13.08 – обчислювальні системи та мережі, елементи обчислювальних машин і систем управління.

Громадська та міжнародна діяльність

Академік Національної Академії Наук Монголії.


Публікації та патенти

Опубліковано в спеціальних виданнях і у відкритій пресі 120 наукових праць, отримано 17 авторських свідоцтв на винаходи і один Патент України. Видано 7 навчальних посібників і один підручник для вищої школи. Серед них: Сучасна економіка та міжнародні валютні відносини – 2009, Харків, СМІТ. Інформаційні системи в економіці. Частина1, 2,3. – 2010, Харків, СМІТ.
Одна з останніх робіт - Совершенствование технологии – основа сокращения трудоемкости: монографія, 2014, Харків, СМІТ.