Світлана Валеріївна Гришко

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1995 р. – закінчила Харківську державну академію міського господарства (ХДАМГ) за спеціальністю економіка і управління будівництвом.
1998 р. – кандидат економічних наук; наукова тема 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами; тема дисертації: «Ціноутворення на підприємствах в умовах трансформаційної економіки».
2001 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: економіка праці , логістика, електронна комерція, конфліктологія, корпоративні конфлікти та методи їх подолання, бізнес-планування.

Наукова робота

Участь у міжнародних конференціях (Польща, Ізраїль).
Керує науковою роботою двох аспірантів.


Публікації та патенти
  1. Гришко С.В., Уварова Є.С.Управління обіговими засобами на основі QRS-аналізу. Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 262: В 12 т. – Т. VII. – Дніпропертовськ: ДНУ, 2010. – 316с. (стр.1775 – 1781).
  2. Гришко С.В. Моделювання процесів виробничої логістики на виробничих підприємствах //Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, № 1 (5), 2009. – С.31 – 43.
  3. Гришко С.В. Проблеми моделювання процесу інвестування в людський капітал // Тези рефератів VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні інформаційні технології в економіці і управління підприємствами, програмами та проектами», Алушта, 20-26 вересня 2010р. - Харків: Національний аерокосмічний університет ім. Н.Е. Жуковського «Харківський авіаційний інститут», 2010. – 234. (с.25-26).
  4. Гришко С.В. Основи логістики: Навчальний посібник // Харків: ХНУРЕ, 2010. – 164с.
  5. Гришко С.В., Пересада Е.В. Галузева специфіка оцінки трудового потенціалу // Повышение качества, надежности и долговечности технических систем и технологических процесов: сб.тр. XII междунар. Науч.-тех.конференции , 9-16 декабр.2014г., Таба (Египет).- Хмельницкий : ХНУ, с.93-96