Роксана Вадимівна Петрова

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1988 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю прикладна математика.
2004 р. – кандидат технічних наук, наукова тема 05.13.03 – системи та процеси управління, дисертація на тему: «Синтез швидкодіючих адаптивних спостерігачів для лінійних об’єктів».
2006 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: економіко-математичне моделювання, математичні моделі трансформаційної економіки, основи національної безпеки України .


Публікації та патенти
  1. Петрова Р.В. Менеджмент предприятия, что соответствует сущности трансформационных процессов. Сборник научных работ №18, 2008,Управление развитием, Харьков. Изд. ХНЭУ, 2008
  2. Петрова Р.В. Определение сущности процессов реформирования в современной экономике Украины Сб. научных работ экономико-правового факультета ОНУ им. Мечникова.
  3. Петрова Р.В. Методические указания к использованию практических по дисциплине теория случайных процессов для студентов всех форм обучения специальности экономическая кибернетика. – Харьков: ХНУРЭ, 2006. – 20 с.
  4. Петрова Р.В., Ковалевская А.В., Специфіка моделювання регіональних соціальних трансформацій. Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)»Коблево, 16-21 сентября 2014 г. Труды- Харьков : ХНУЭ, 2014. С. 97-100.
  5. Петрова Р.В., Ковалевская А.В., Фактори, що впливають на показник вартості марочного капіталу. Перспективи розвитку ринкової економіки на засадах конкурентоспроможності, інноваційності та сталості: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р. // Національний гірничий університет. - Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 140-142.
  6. Петрова Р.В., Трансформація управління економічною системою України на засадах активізації процесів децентралізації. Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем: стан, проблеми, перспективи: Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції (28 – 29 березня 2014 р., м. Одеса). / МОН України; ОНУ ім. І.І. Мечникова; – Одеса: видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2014. – С. 156-158.
  7. Петрова Р.В., Ковалевская А.В., Соціальні трансформації у регіонах України. Соціально-економічні аспекти розвитку суспільства: монографія – Х .: ВД «ІНЖЕК», 2014, -с.35-65