Павло Миколайович Коюда

Кандидат економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник завідувача кафедри ЕК.
Павло Миколайович Коюда

+38 (057) 702-14-90

pavlo.koiuda@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-2119-6095
Researcher ID: W-3198-2017
ReseachGate
Google Scholar

Нагороди та премії

Медаль «Ветеран праці», нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України», нагрудний почесний знак ХНУРЕ «За заслуги», ряд почесних грамот, подяк і премій.

Освіта

1968 р. – закінчив Харківський інженерно-економічний інститут.
1970 р. – зарахований аспірантом на кафедру економіки Харківського інженерно-економічного інституту.
1973 р. – достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в тому ж році присвоєно вчений ступінь кандидата економічних наук.
З 1973 по 1977 рр. обіймав посади: асистента, старшого викладача, доцента кафедри політичної економії Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ).
1979 р. – присвоєне вчене звання доцента.
З 1980 р. – завідувач кафедри політичної економії.
З 1994 по 2007 рр. – завідувач кафедри економічної кібернетики.
1996 р. – присвоєне вчене звання професора університету кафедри економіки та менеджменту.
2002 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та менеджменту.
З 2007 рр. – заступник завідувача кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Навчальна робота

Лекційні курси: макроекономіка, мікроекономіка, теорія організації.

Наукова робота

Під його керівництвом були успішно захищені 9 кандидатських дисертацій.


Публікації та патенти

Опубліковано понад 100 друкованих наукових і методичних робіт, що використовуються в навчальному процесі ХНУРЕ, серед них шість навчальних посібників і монографія.
В тому числі:

 1. Коюда П.М., Овсюченко Ю.В.Современные экономические теории. Онтология экономических концепций и методология современных подходов в проведении экономических исследовани : монографія .Харків : ХНУРЕ, 2013.С. 5 — 114
 2. П.М. Коюда , І.А. Шейко Ефективність інноваційної діяльності підприємства: теорія та практика: монографія Харків : ТОВ “Компанія СМІТ”, 2013- 332с.
 3. Коюда П.М.,Озерська Г.В.Стратегічне управління логістичними системами // Інформаційні технології та інновації в економіці, управлінні проектами і програмами: монографія Харків : ФОП Панов А.М., 2016 .- с.241-247
 4. Коюда П.М. Макроекономіка: Навчальний посібник. – Харків. ХНУРЕ,2002,-232с.
 5. Коюда П.М., Степанова О.В., Горбач О.І.Економіка і бізнес Навч.посібник-Харків: ХНУРЕ, 2013- 180с.
 6. Коюда П.М., Степанова О.В., Горбач О.І., Гвоздева М.Ю. Економіка підприємства. Ч.1 Навчальний посібник. – Харків-2012.- 198
 7. П.М. Коюда , Г.В. Озерська Мікроекономіка Навч. Посіб.-Харків : ХНУРЕ, 2014-124с.
 8. Коюда П.М., Шейко И.А. Методический подход к оценке эффективности инновационной деятельности на основе создания «инновационной пирамиды» Бизнес-Информ. Харків : Харківський національний економічний університет .- 2013 -№ 12.- с. 32-40
 9. Коюда П.М., Озерская А.В Інноваційний потенціал залізничного транспорту: сутність ,структура та фактори впливу. Вісн.економіки транс.і промисловості : зб. Наук.-прак.ст./ Укр. Держ.акад.залізнич. Трансп. -2013 - № 43. -с. 41-45
 10. Тімофєєв В.О., корда П.М., Соколов О.Е. Концептуальна модель управління ефективністю машинобудівного підприємства Вісн.економіки транс.і промисловості : зб. Наук.-прак.ст./ Укр. Держ.акад.залізнич. Трансп. - 2013 - № 38
 11. Шейко І.А., Коюда П.М.Управління інноваційним розвитком машинобудівних підприємств Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)»Коблево, 16-21 сентября 2014 г. Труды- Харьков : ХНУЭ, 2014. С.218-221
 12. Коюда П.М., Озерская А.В.Инновационная адаптация предприятия Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015)», Коблево , 14-20 сентября 2015 г. Труды -Харьков : ХНУРЭ, 2015с.114-115
 13. Koyuda P.M.Zorwire Austin Modelling of influence of sme developmtnt on the economic growth of Ghana Труды Международной научно-практической конференции «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами(ММП-2016)», Коблево, 13-16 сентября 2016г. Труди-Харьков :ХНУРЭ с. 98-101