Павло Миколайович Коюда

Кандидат економічних наук, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник завідувача кафедри ЕК.
Павло Миколайович Коюда

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

Медаль «Ветеран праці», нагрудний знак МОН «Відмінник освіти України», нагрудний почесний знак ХНУРЕ «За заслуги», ряд почесних грамот, подяк і премій.

Освіта

1968 р. – закінчив Харківський інженерно-економічний інститут.
1970 р. – зарахований аспірантом на кафедру економіки Харківського інженерно-економічного інституту.
1973 р. – достроково захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук, в тому ж році присвоєно вчений ступінь кандидата економічних наук.
З 1973 по 1977 рр. обіймав посади: асистента, старшого викладача, доцента кафедри політичної економії Харківського інституту радіоелектроніки (ХІРЕ).
1979 р. – присвоєне вчене звання доцента.
З 1980 р. – завідувач кафедри політичної економії.
З 1994 по 2007 рр. – завідувач кафедри економічної кібернетики.
1996 р. – присвоєне вчене звання професора університету кафедри економіки та менеджменту.
2002 р. – присвоєно вчене звання професора кафедри економіки та менеджменту.
З 2007 рр. – заступник завідувача кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.

Навчальна робота

Лекційні курси: макроекономіка, мікроекономіка, теорія організації.

Наукова робота

Під його керівництвом були успішно захищені 7 кандидатських дисертацій.


Публікації та патенти
    Опубліковано понад 100 друкованих наукових і методичних робіт, що використовуються в навчальному процесі ХНУРЕ, серед них шість навчальних посібників і монографія. В тому числі:
  1. Коюда П.М., Гвоздєва М.Ю. Інформаційне забезпечення банків України. Вісник Університету банківської справи Національного банку України, Київ , 2008 -№ 1 с.98-101.
  2. Коюда П.Н., Курденко О.В. Оценка анализа финансовой независимости предприятия. Фінансово-кредитна діяльність: Проблеми теорії практики. Збірник наукових праць. Випуск 1(4) ,2008 ХІБС, Харків, с.38-43.
  3. Коюда П.М., Шейко І.А. Аналіз методів оцінки проектного ризику. Матеріали XV науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики», Луганськ-Євпаторія 4-8 травня 2010 р., с. 162-163.
  4. Коюда П.М. Макроекономіка. Навчальний посібник. – Харків: – ХНУРЕ, 2002 – 236 с.
  5. Коюда П.М. Організаційні та методичні підходи відносно управління економічними
  6. Коюда П.М. Оцінка інвестиційної привабливості. Актуальні проблеми і перспективи розвитку фінансово кредитної системи України. 36 наукових статтей — Харків, Фінарт, 2002 349-351с.
  7. Коюда П.Н., Озерская А.В. Развитие инновационного потенциала предприятия. Міжнародна науково-практична конференція «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)». - Харків: ХНУРЕ, - 2014. - С.119-120.
  8. Коюда П.М., Шейко І.А. Ефективність інноваційної діяльності підприємства: теорія та практика: монографія. - Харків : ТОВ “Компанія СМІТ” - 2013.- 332с.