Олена Володимирівна Степанова

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олена  Володимирівна Степанова

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Інші відомості

Народилась 21 березня 1973 року, заміжня, маю дочку. Захоплення: література, театр.

Освіта

1995 р. – закінчила Українську інженерно-педагогічну академію (УІПА) за спеціальністю технологія та обладнання зварювального виробництва (кваліфікація інженер-педагог).
1998 р. – закінчила денну аспірантуру в УІПА за спеціальністю 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою.
1998 р.– асистент кафедри економіки підприємства і менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.
1999 р. -– закінчила Харківський державний технічний університет радіоелектроніки (ХТУРЕ) за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті (кваліфікація інженер-економіст);
1999 р. – захистила кандидатську дисертацію присуджено науковий ступінь кандидата економічних наук зі спеціальності 08.02.03 – організація управління, планування і регулювання економікою, тема дисертаційної роботи: «Економічна оцінка конкурентоспроможності машин на стадії технологічної підготовки виробництва».
2002 р. – доцент кафедри менеджменту Української інженерно-педагогічної академії.
2003 р. – присвоєне вчене звання доцента.
2005 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.
2011 р. – одержала DIPLOMA of Doctor of Philosophy.

Навчальна робота

Лекційні курси: регіональна економіка, фінансовий менеджмент, менеджмент, економіка та організація виробництва, економіка підприємства, основи маркетингу та менеджменту, економіка і бізнес.

Наукова робота

Наукові інтереси – дослідження основних напрямків підвищення ефективності та якості виробництва.

Громадська та міжнародна діяльність

Профорг кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою.


Публікації та патенти

37 наукових робіт, 2 навчальні посібники (в співавторстві)
Навчальні посібники:

  1. Навчальний посібник до самостійної роботи студентів з курсу «Економіка підприємства» спеціальності економічна кібернетика. Харків. : ХНУРЕ, 2003.
  2. Економіка підприємства.Ч.1: навчальний. посібник. Харків.: СМІТ, 2011