Олена Василівна Пересада

Старший викладач, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ)

Освіта

1984 р. – закінчила Харківський державний університет ім. Горького (ХДУ) за спеціальністю політична економія.
2003 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.
2014 р. – старший викладач кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: міжнародна економіка, історія економіки та економічної думки.


Публікації та патенти
  1. Пересада Е.В. Анализ методов оценки проектного риска. Материалы Международной научной конференции «Partnerstwo i wspolpraca a kryzys gospodarczo-spoleczny w europie srodkowej i wshcnodniej» / wydawnictwo KUL, Lublin, 2010 ISBN 978-83-7702-016-6 p.167-170.
  2. Пересада О.В. Проблеми виживання країн, що розвиваються в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної наукової конференції «Партнерство і співробітництво в умовах соціально-економічної кризи в Центральній та Східній Европі», 5 -7травня 2010 р., Люблін (Польща), під ред. С. Партичого, том 1, стор. 167 – 172. с.
  3. Зубенко Т.В., Пересада О.В. Особливості європейської інтеграції // Матеріали 8-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка та молодь у ХХІ столітті». Економіка і підприємництво : Зб. Матеріалів форуму. Ч.1.– Харків: ХНУРЕ, 2004. – С. 243.