Олександра Володимирівна Стороженко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександра  Володимирівна Стороженко

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1993 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем.
2000 р. – кандидат технічних наук; 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи; дисертація «Алгебро-логічні моделі семантики тексту і природньої мови».
2002 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: експертні системи в економіці.


Публікації та патенти
  1. Стороженко О.В., Шейко І.А. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності підприємств і організацій //Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Технический прогресс и эффективность производства» - Харьков : НТУ «ХПИ».-2009.-№35-1 с. 53-62.
  2. Стороженко О.В., Кирій В.В., Кириченко Л.О., Дейнеко Ж.В. Фрактальний аналіз часових рядів з трендовим та періодичним складником. Матеріали міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми розрахункового інтелекту»: Том 2.-Херсон: ХНТУ, 2010, ст. 383-386.
  3. Стороженко А.В., Кириченко Л.О., Цехмистро Р.І., Круг О.Я., Порівнювальний аналіз генерації псевдовипадкових чисел в сучасних технологіях бездротової передачі даних. Системи обробки інформації. Збірник наук. праць, вип. 4 (78). – Харків, 2009, С.70-74.