Олександра Володимирівна Стороженко

Кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Олександра Володимирівна Стороженко

+38 (057) 702-14-90

oleksandra.storozhenko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0003-1674-9350
Researcher ID: W-1350-2017

Освіта

1993 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю програмне забезпечення обчислювальної техніки та автоматизованих систем.
2000 р. – кандидат технічних наук; 01.05.02 математичне моделювання та обчислювальні методи; дисертація «Алгебро-логічні моделі семантики тексту і природньої мови».
2002 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: експертні системи в економіці.


Публікації та патенти
  1. Стороженко А.В., Шейко И.А. Особенности государственного регулирования инновационной деятельности предприятий и организаций //Вестник Национального технического университета «ХПИ». Сборник научных трудов. Тематический выпуск «Технический прогресс и эффективность производства» – Харьков : НТУ «ХПИ». – 2009.–№35-1 с. 53-62
  2. Стороженко А.В., Кирий В.В., Кириченко Л.О., Дейнеко Ж.В. Фрактальный анализ временных рядов с трендовой и периодической составляющими. Материалы международной науч. конференции. Интеллектуальные системы принятия решений и проблемы вычислительного интеллекта: Том 2.-Херсон: ХНТУ, 2010, ст. 383-386
  3. Стороженко А.В., Кириченко Л.О., Цехмистро Р.И., Круг О.Я., Сравнительный анализ генерации псевдослучайных чисел в современных технологиях беспроводной передачи данных. Системи обробки інформації. Збірник наук.праць. вип. 4 (78). – Харків, 2009, С.70-74.
  4. Стороженко О.В., Журавель А.В., Полозова Т.В., Ключові задачі економічної безпеки підприємства // Вісник ХНАУ. Збірник наукових праць Харківського національного аграрного університету. Серія “Економічні науки”. – Х.:ХНАУ, 2014 — С. 105-112.
  5. Стороженко О.В., Полозова Т.В., Сутність та задачі економічної безпеки підприємства. Матеріали IX Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні технології управління підприємством та можливості використання інформаційних систем : стан, проблеми, перспективи». 28-29 березня 2014 р. м. Одеса. Стратегія організації навчання, підготовки перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців для запровадження ринкових умов господарювання у сфері житлово-комунального господарства, с. 94.
  6. Стороженко О.В., Журавель М.Ю., Організаційні аспекти забезпечення економічної безпеки підприємства. Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационными проектами (ММП-2014)» Коблево, 16-21 сентября 2014 г. Труды – Харьков : ХНУЭ, 2014. С.73-75