Ніна Василівна Довгопол

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ніна Василівна Довгопол

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Другие сведения

Родился 23 апреля 1953 года.

Освіта

1980 р. – закінчила Харківський державний університет ім. Горького (ХДУ) за спеціальністю політична економія.
1986 р. – кандидат економічних наук; 080001 політична економія, тема дисертації: «Функція закону розподілу за працею в умовах розвинутого соціалізму».
1994 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: політична економія,бухгалтерський облік, фінанси, гроші та кредит.

Громадська та міжнародна діяльність

Член вченої ради факультету ПММ.


Публікації та патенти
  1. Довгопол Н.В., Нестеренко М.В. Методи визнання доходів в податковому обліку.// проф. Журнал «Бухгалтерский учет и аудит», №6, 2012.
  2. Довгопол Н.В., Нестеренко М.В. ПСБО №16 «Видатки» : між фінансовим і управлінським обліком // проф. Журнал «Бухгалтерский учет и аудит», №6, 2011.
  3. Довгопол Н.В., Ігуменцева Н.В. Статистична оцінка ефективності заходів з усунення причин рекламацій. Тези на міжнародну конференцію «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010», Полтава,19-21 травня 2010 р., видавництво «Інтер Графіка», 2010, т. 3, ст. 28 – 32.
  4. Довгопол Н.В., Климович І.М. Облік і розподіл витрат на основі використання методу міні-макса Матеріали 4-ї науково-практичної конференції 19-21 травня 2008 р. – Полтава – С. 134 –137.
  5. Довгопол Н.В., Підгайна С.Г. Собівартість продукції тваринництва на підприємствах України Матеріали 4-ї науково-практичної конференції 19-21 травня, 2008 р., Полтава – С. 137– 140.
  6. Довгопол Н.В. Особливості обліку нематеріальних активів // Тези науково-практичної конференції «Соціально-економічні проблеми розвитку України», Х.: ХИНЭМ, 2006. – с. 24– 26.
  7. Довгопол Н.В. Інформаційне забезпечення ЛПР даними управлінського обліку з метою підвищення ефективності праці на АРМ // Науково-практичний семінар «Інформаційне забезпечення сучасних організацій в умовах входження України в Європейський і світовий простір». – Х.: ХИУ, 2006. – с.18 – 20.