Наталя Іванівна Фастова

Старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Наталя Іванівна Фастова

+38 (057) 702-14-90

d_eces@nure.ua>

Захоплення

гірський туризм, мандри, спорт, кулінарія, читання, театр.

Освіта

1998 р. – закінчила Харківський національний університет (ХНУ) за спеціальністю економічне і соціальне планування».
2004 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси англійською мовою: статистика, економічна діагностика, регіональна економіка, економічна теорія, політична економія.
Практичні та лабораторні заняття з 15 дисциплін.

Наукова робота

Наукові інтереси – планування та прогнозування на мікро- та макрорівнях економіки, державне регулювання економіки, державне регулювання монополій, прийняття рішень щодо ціноутворення на ринках послуг, методи управління проектами, методи оцінки ефективності інвестицій.

Наукова робота зі студентами іноземцями:

1.Victoria Kilibika, Fastova N.I. ESTIMATION EFFICIENCY OF INTRODUCTION OF INFORMATIVE SYSTEM // 15-й юбилейный Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2011 р.
2.Saleh Mohamed. FINANCIAL MANAGEMENT: GOALS AND PRINCIPALS // 15-й юбилейный Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2011 р.
3.Dawn Mwalo. ECONOMIC DIAGNOSTICS OF ENTERPRISES // 15-й Юбилейный Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2011 р.
4.Felister Morungu. SALES FORECASTING: IMPORTNACE OF APLICATIONS // 15-й юбилейный Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2011 р.
5.Kanduru Hussein Ally. THE IMPORTANCE OF ANALYZING THE FINANCIAL CONDITIONS OF AN ENTERPRISE // 15-й юбилейный Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2011 р.
6.Saleh Saad Mohamed. INFLATION AND FINANCIAL MANAGEMENT // 16-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке»», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2012 р.
7.Saleh Saad Mohamed. IMPACT OF FINACIAL CRISIS TO TANZANIAN ECONOMY // 16-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2012 р.
8.Onche Ikwue. THE ‘BOKO HARAM’ SURGE AND ITS IMPACT ON THE NIGERIAN ECONOMY // 16-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2012 р.
9.Kenneth. E. Ogbodo. FACTORS OF ECONOMIC GROWTH IN NIGERIA // 16-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в В ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2012 р.
10.Chisanga Kakoma. GLOBAL FINANCIAL CRISIS AND ITS EFFECTS ON THE ZAMBIAS ECONOMY // 16-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2012 р.
11.Abdallah A. Mbaraka. PROJECT MANAGEMENT IN CONDITION OF UNCERTAINTY // 16-й Международный молодёжный форум «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке», Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2012 р.
Консультант дипломних робіт студентів кафедри ЕК, керівник випускних робіт студентів-іноземців центру навчання студентів іноземними мовами.

Громадська та міжнародна діяльність

Організатор безкоштовних екскурсій для іноземних студентів Харковом, на підприємства міста з метою їхнього знайомства з українською культурою, діяльністю підприємств різних галузей промисловості.
Викладач центру навчання студентів іноземними мовами.


Публікації та патенти
  1. Фастова Н.І., Формування цілей ціноутворення на підприємствах центрального водопостачання при виборі оптимальних тарифів для населення. Матеріали 9-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті». Економіка і підприємництво: Зб. матеріалів форуму. – Харків: ХНУРЕ, 2005. – с. 549
  2. Фастова Н.І. Фактори, які впливають на формування тарифів на воду в Україні. Збірник наукових робіт ДНУ «Економіка: проблеми теорій і практики». – Дніпропетровськ, 2004. – вип.189, т.1. – С. 144-152
  3. Денісова І.Г., Фастова Н.І. Аналіз форм і методів регулювання природних монополій// Збірник наукових праць ДНУ «Економіка: проблеми теорії і практики», 2009, випуск 256, том IV, с.929 – 937
  4. PhDr T.V. Polozova, M.Y. Juravel, N.I. Fastova. Providing Economic Security of Enterprises as Precondition Its Sustainable Development// Sp. z o.o “Nauka I studia”, Przemysl, NR 5 (29) 2010, p. 17 – 22 – ISSN 1561-6894
  5. Fastova N.I., Dawn Mwalo. Unemployment Analyses in Kenya// Збірник наукових праць ХНУРЕ, 2010 р.
  6. Fastova N.I., Onche Ikwue. ANALYSIS OF SECTORIAL CONTRIBUTION TO NIGERIA’S GROSS DOMESTIC PRODUCT // Збірник наукових праць кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою підприємств: - Харків: 2012 р.
  7. Fastova N.I., Abdallah A. Mbaraka. BANKING SYSTEM BY COMPUTER // Збірник наукових праць кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою підприємств: - Харків: 2012 р.