Наталія Володимирівна Ігуменцева

Кандидат економічних наук, доцент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1978 р. – закінчила Харківський державний університет ім. Горького (ХДУ) за спеціальністю статистика.
1989 р. – кандидат економічних наук; наукова тема 08.00.11 – статистика; тема дисертації: «Статистичний аналіз резервів якості продукції методами перевірки гіпотез».
1999 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: статистика, прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання системних характеристик в економіці.


Публікації та патенти
  1. Ігуменцева Н.В., Пивоварова О.А.Удосконалення систем мотивації на підприємствах зв’язку Materiály VI mezinárodní vědecko-praktická conference “Efektini nastroje modernichn ved - 2010”.- Dil 5. Publishing House «Education and Science», Frydlanska 15/ 13/4,Praha 8 , 2010 str. 98-99.
  2. Огуришин М.П., Ігуменцева Є.А., Ігуменцева Н.В.Статистичні характеристики порушення балансу газу газопроводом. Прогресивні технології і системи машинобудування: Міжнародний зб. наукових праць - Донецьк: Дон.НТУ., 2008, Вип. 35, с. 21-27.
  3. Довгопол Н.В., Ігуменцева Н.В.Статистична оцінка ефективності заходів з усунення причин рекламацій. Тези на міжнародну конференцію «Наукові дослідження – теорія та експеримент 2010», Полтава, 19-21 травня 2010, видавництво «Інтер Графіка», 2010, т. 3, с. 28–32.