Наталія Володимирівна Ігуменцева

Кандидат економічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1978 р. – закінчила Харківський державний університет ім. Горького (ХДУ) за спеціальністю статистика.
1989 р. – кандидат економічних наук; наукова тема 08.00.11 – статистика; тема дисертації: «Статистичний аналіз резервів якості продукції методами перевірки гіпотез».
1999 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: статистика, прогнозування соціально-економічних процесів, моделювання системних характеристик в економіці.


Публікації та патенти
  1. Игуменцева Н.В., Пивоварова О.А. Удосконалення систем мотивації на підприємствах зв’язку. Materiály VI mezinárodní vědecko-praktická conference “Efektini nastroje modernichn ved - 2010”.– Dil 5. Publishing House «Education and Science», Frydlanska 15/ 13/4,Praha 8 , 2010 str. 98-99.
  2. Огуришин М.П., Игуменцева Е.А., Игуменцева Н.В. Статистичні характеристики порушення балансу газу газопроводом. Прогресивні технології і системи машинобудування: Международный сб. научных трудов – Донецк: Дон.НТУ., 2008, Вып. 35, с. 21-27.
  3. Довгопол Н.В., Ігуменцева Н.В. Статистична оцінка ефективності заходів з усунення причин рекламацій. Тезисы на международную конференцию «Научные исследования - теория и эксперимент 2010», Полтава, 19-21 мая 2010 г., издательство «Интер Графика», 2010, т. 3, с. 28-32.
  4. Игуменцева Н.В., Стеблянко Б.А. Экономические преступления в сфере информационных технологий или киберэкономические приступления.- Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование процессов в экономике и управлении инновационнымы проектами (ММП-2014)». – Харьков: ХНУРЭ, 2014. С.76-79.