Наталія Миколаївна Таран

Асистент кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1997 р. – закінчила Харківський інженерно-економічний інститут (ХІЕІ) за спеціальністю облік і аудит.
2003 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: інвестування, методи і моделі управління проектами, ефективність інформаційних систем.


Публікації та патенти
  1. Таран Н.М. Фінансово-кредитний механізм управління інвестиційною діяльністю. Економіка: проблеми теорії і практики. Збірник наукових праць. Випуск 144. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002.- С.110-114.
  2. Таран Н.М. Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку Харківської області. Технічний прогрес і ефективність виробництва: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Харків, НТУ «ХПІ». – 2002.- с.115-117.
  3. Соколова Л.В., Таран Н.М. Модель прийняття рішень щодо розподілу капітальних вкладень в регіоні // Збірник наукових праць «Економіка: проблеми теорії і практики», Дніпропетровськ, 2003.- С.450-456.
  4. Таран Н.М., Соколова Л.В., Манакова О.В. Системний підхід до управління інвестиційними ризиками в малому бізнесі. 2007.
  5. Таран Н.М. Актуальні питання фондового ринку України. ХНУРЭ, «Радіоелектроніка і молодь в XXI столітті». Матеріали 11-го Міжнародного молодіжного форуму 10-12 квітня 2007 р., с.370.
  6. Таран Н.М. Про конкурентоспроможність регіону. ХНУРЕ, «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті». Матеріали 11-го Міжнародного молодіжного форуму 10-12 квітня 2007 р., с.371.