Людмила Василівна Соколова

Доктор економічних наук, професор кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), академік Академії економічних наук України.
Людмила Василівна Соколова

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Нагороди та премії

2001 р. - Почесна грамота Міністра освіти і науки України. 2002 р. – нагороджена знаком «Відмінник освіти України». 2011 р. – Диплом конкурсу ХНУРЕ «Кращий за фахом», посіла друге місце в номінації «Володар студентських симпатій».

Освіта

1969 р. – закінчила Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ) за спеціальністю математичні та розрахунково-обчислювальні машини та прилади.
1980 р. – кандидат економічних наук; наукова тема 08.00.05 – економіка, організація управління і планування народного господарства; дисертація «Удосконалення планування виготовлення інструменту на машинобудівному підприємстві».
1997 р. – професор Харківського національного університету радіоелектроніки.
2006 р. – доктор економічних наук; наукова тема 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємствами, дисертація «Організаційно-економічне забезпечення адаптації підприємства до невизначеності бізнес-середовища».

Навчальна робота

Лекційні курси: маркетинг, інвестування, основи маркетингу та економічне обґрунтування проектів.

Наукова робота

Академік Академії економічних наук України.
Шість аспірантів, у яких Соколова Л.В. була науковим керівником, успішно захистили кандидатські дисертації. Зараз науковий керівник чотирьох аспірантів.

Громадська та міжнародна діяльність

Член спеціалізованої вченої ради Д64.050.02 у Національному технічному університеті «ХПІ».


Публікації та патенти
  1. Соколова Л.В., Верясова Г.М., Манакова О.В., та ін.. Управління діяльністю підприємства у конкурентному середовищі. – Х.: ТОВ «СМІТ», 2010. – 196с. (монографія).
  2. Соколова Л.В. Маркетинг: теорія та ситуаційні справи [текст]: навч. Посібник /Л.В. Соколова. – 2ге вид., -перероб. Та доповн. - Х.: ТОВ «СМІТ», 2010. – 186 с.
  3. Соколова Л.В., Верясова Г.М., Онищенко Я.А. Теоретичні підходи щодо систематизації стратегічних моделей маркетингу// Вісник економіки транспорту і промисловості. Збірник наукових статей. – Харків. -2009.-№28.-С.249-252.
  4. Соколова Л.В. та ін. монографія. Управління підприємством в умовах ринку. Теоретичні та практичні аспекти / / ТЩІ СМІТ, 312 ст.
  5. Соколова Л.В., Шкіль Н.Г. стаття: SWOT-аналіз діяльності підприємств харчової промисловості / / Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічній інститут». Збірник наукових праць. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. - Харків: НТУ «ХПІ», 2012. - С. ХХ.