Ірина Анатоліївна Шейко

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри Економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ірина Анатоліївна Шейко

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

1997 р. – закінчила Харківський державний економічний університет (ХДЕУ) за спеціальністю інформаційні системи в менеджменті (ІСМ).
2001 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: економетрія, моделі ризику в економіці та бізнесі.


Публікації та патенти
  1. Шейко І.А., Гвоздєва М.Ю. Аналіз показників інноваційної діяльності промислових підприємств України Економіка : проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. Випуск 256:В10 т. Том 4.- Дніпропетровськ : ДНУ, 2009.- с. 1021-1028.
  2. Стороженко О.В., Шейко і.А. Особливості державного регулювання інноваційної діяльності підприємства і організації//Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Збірник наукових праць. Тематичний випуск «Технічений прогрес і ефективність виробництва» - Харків : НТУ «ХПІ».-2009.-№35-1 с. 53-62.
  3. Коюда П.М., Шейко І.А. Аналіз методів оцінки проектного ризику. Матеріали XV науково-методичної конференції «Проблеми економічної кібернетики», Луганськ-Євпаторія 4-8 травня 2010 р., с. 162-163.