Ірина Анатоліївна Шейко

Кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), старший викладач центру навчання іноземних студентів.
Ірина Анатоліївна Шейко

+38 (057) 702-14-90

irina.sheiko@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-5770-3677
Researcher ID: W-1159-2017
ReseachGate
Google Академія

Інші відомості

Захоплення: іноземні мови, фотографія, кулінарія.

Освіта

1992-1997 рр. – закінчила Харківський національний економічний університет зі спеціальності інформаційні системи в управлінні.
1997-2000 рр. – аспірантура Харківського національного університету радіоелектроніки. Захищена дисертація за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) на тему «Оцінка ефективності інноваційної діяльності машинобудівних підприємств».
2000 р. – асистент кафедри ЕК.
2011 р. – старший викладач кафедри ЕК.

Навчальна робота

Лекційні курси: економічна кібернетика, різикологія, системи підтримки прийняття рішень (усі курси англійською мовою для студентів центру НІГ), інноваційна діяльність підприємств (курс для магістрів спеціальності ЕК).
Підготовка дипломників з 2004 р, в тому числі бакалаврів центру НІГ – з 2009 р.
Відповідальна за проведення нормо-контролю дипломних робот, а також за оформлення міжнародних додатків до дипломів.

Наукова робота

Сфера наукових інтересів: інноваційна діяльність підприємств, методи прийняття рішень в економіці, оцінка ризику, автоматизація підтримки прийняття рішень в економіці.


Публікації та патенти
  1. Коюда П.М., Шейко І.А. Еффективність інноваційної діяльності підприємств: теорія та практика: Монографія. – Х.:ХНУРЭ, 2013. –337 с.
  2. Шейко І.А. Вплив факторів зовнішнього середовища на рівень інноваційної активності та обсяг інноваційних витрат в Україні / І.А. Шейко , П.М. Коюда// Управління розвитком – 2010 –№4 – С. 17-20.
  3. Шейко І.А. Оцінка ефективності інноваційного проекту при фінансуванні за рахунок прибутку / І.А. Шейко, О.В. Стороженко // Вестник НТУ «ХПІ» : Технічний прогрес та ефективність виробництва – 2011. – №1 – С.53-62
  4. Шейко И.А. Методический подход к оценке эффективности инновационной деятельности на основе создания «инновационной пирамиды» / И.А. Шейко // Бизнес-Информ. Харьков: Харьковский национальний экономический университет. – 2010. – № 12. – С. 32-40.
  5. Полозова Т.В., Шейко І.А. Методичне забезпечення оцінки інвестиційно-інноваційних можливостей промислового підприємства //Вестник Херсонского государственного университета. Серия: Экономические науки. – 2015. – Випуск 10, Часть 4. – С. 45-50.