Ганна В’ячеславівна Озерська

Доцент кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Ганна В’ячеславівна Озерська

+38 (057) 702-14-90

d_eces@nure.ua

Освіта

2005 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю економічна кібернетика.
2005 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.
2007 р. – старший викладач кафедри ЕК ХНУРЕ.
2014 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: мікроекономіка, макроекономіка, регіональна економіка, розміщення продуктових сил, економіка праці.


Публікації та патенти
  1. Озерская А.В. Оптимальняа система управления инновационным процессом // Материалы 10-го Международного молодежного форума «Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке». Экономика и предпринимательство: Сборник материалов форума. – Харьков: ХНУРЭ, 2006.с.671.
  2. Озерская А.В. Системный подход к выполнению инженерной программы снижения стоимости изделия // Тезисы докладов участников VI Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых, К. – 2004, С. 78-80.
  3. Озерская А. В. Проблемы экономической инновационной деятельности, Харьков, «Радиоэлектроника и молодежь в XXI веке», 2008 –2 часть, стр.465.
  4. Коюда П.М., Озерська Г.В.. Мікроекономіка: навч. посібн. – Харків : ХНУРЕ, 2014.– с. 124.