Ганна В’ячеславівна Озерська

доцент
Ганна В’ячеславівна Озерська

+38 (057) 702-14-90

kafedra_eim@kture.kharkov.ua

Освіта

2005 р. – закінчила Харківський національний університет радіоелектроніки (ХНУРЕ) за спеціальністю економічна кібернетика.
2005 р. – асистент кафедри ЕК ХНУРЕ.
2007 р. – старший викладач кафедри ЕК ХНУРЕ.
2014 р. – доцент кафедри ЕК ХНУРЕ.

Навчальна робота

Лекційні курси: мікроекономіка, макроекономіка, регіональна економіка, розміщення продуктових сил, економіка праці.


Публікації та патенти
  1. Озерська Г.В. Оптимальна система управління інноваційним процесом // Матеріали 10-го Міжнародного молодіжного форуму «Радіоелектроніка і молодь в ХХІ столітті». Економіка і підприємництво: Збірник матеріалів форуму. – Харків: ХНУРЕ, 2006.с.671.
  2. Озерська Г.В. Системний підхід до виконання інженерної програми зниження вартості виробу // Тези доповідей учасників VI Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, К. – 2004, С. 78-80.
  3. Озерська Г. В. Проблеми економічної інноваційної діяльності, Харків, «Радіоелектроніка і молодь в XXI столітті», 2008 –2 частина, стр.465.