Про кафедру

Заснована у 1948 р. як кафедра політичної економії.
У 1996 р. кафедра була об’єднана з кафедрою економіки та організації управління виробництвом і отримала назву кафедра економіки та менеджменту.
З 2003 р. змiнила назву на кафедру економічної кібернетики.
З 2011 р. у зв’язку з акредитацією нової спеціальності 8.000015 (зараз 073) – управління фінансово-економічною безпекою, стала називатися кафедрою економічної кібернетики та управління фінансово-економічною безпекою.

Штатний розклад кафедри налічує 33 особи, в тому числі 4 академіків галузевих академій, 4 докторів наук, 18 кандидатів наук.

Наука та міжнародне співробітництво

Наукові напрямки кафедри:

 • методи математичного моделювання і нові інформаційні технології в економіці;
 • теоретичні та практичні підходи до формування ринкового механізму управління суб’єктами ринку в сучасних умовах;
 • теорія та практика механізму ціноутворення на підприємствах України в сучасних умовах.

Основні дослідження виконуються за напрямками:

 • розробка науково-методичних основ стратегічного розвитку регіону;
 • формування організаційно-методичного забезпечення управління конкурентоспроможністю підприємств;
 • розробка методів економіко-математичного моделювання;
 • розробка економіко-математичних моделей управління діяльністю сучасного підприємства;
 • моделювання системи ефективного управління підприємствами;
 • моделювання стратегії адаптації підприємства;
 • розробка економічного механізму реалізації якості життя населення, при використанні фактора обмежених енергоресурсів Харківського регіону;
 • розробка стратегії формування корпоративної культури на підприємствах;
 • управління регіональною економікою інноваційного типу.

Здійснюється підготовка наукових кадрів вищої кваліфікації (аспірантура), де навчаються 14 чоловік.
За останній рік на кафедрі захищені 2 кандидатські дисертації, за минулий рік – 2 докторські і 2 кандидатські дисертації.
У 2011 р. професор Гурін В.М. обраний дійсним членом Національної Академії наук Монголії.

Міжнародне співробітництво кафедри розвивається одночасно з навчальною роботою з підготовки іноземних студентів (в тому числі іноземними мовами).
З 2007 р. під науковим керівництвом проф. Тімофєєва В.О. на кафедрі ЕК здійснюється підготовка аспірантів – іноземних громадян.
Співробітники кафедри виграли конкурс з виконання робіт з розробки проекту стратегії розвитку регіону на замовлення Монголії.
Кафедра ЕК здійснює співробітництво з університетом м. Ювяскюля (Фінляндія), університетами Росії. Завідувач кафедри Тімофєєв В.О. є членом бюро секції інформатики Російської Академії наук.

Викладачі кафедри беруть регулярну участь в національних та міжнародних конференціях. Окремі викладачі кафедри беруть участь у підготовці іноземних студентів з англійською формою навчання за спеціальностями ХНУРЕ.

Ряд студентів навчались в університетах Європи.

Публікації, патенти, виставки у 2017 році

зберегти цю сторінку в PDF