Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Економічна кібернетика – це наука про закони одержання, обробки, передачі і використання економічної інформації в складних інформаційно-управлінських системах.

Спеціальність «Економічна кібернетика» дозволяє стати фахівцем широкого профілю в підготовці та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих апаратних і програмних засобів.

Основні функції 

Кафедра готує:

 • бакалаврів спеціальності 6.030502 - економічна кібернетика, термін навчання - 4 роки, кваліфікація - фахівець з економічної кібернетики;
 • спеціалістів спеціальності 7.03050201 - економічна кібернетика, термін навчання - 1 рік, на основі базової вищої освіти, кваліфікація - економіст;
 • магістрів спеціальності 8.03050201 - економічна кібернетика, термін навчання 1 рік для бакалаврів, кваліфікація - науковий співробітник (економіка). 

Форма навчання - денна, заочна, мова навчання - українська, російська, англійська;

 • магістрів спеціальності 8.000015 - управління фінансово-економічною безпекою, кваліфікація - професіонал з фінансово-економічної безпеки.

Форма навчання - денна, мова навчання - українська, російська.

Основними дисциплінами у підготовці фахівців з економічної кібернетики є: економічна кібернетика, моделювання економіки, економічна динаміка, методи дослідження операцій, методи прогнозування, інформаційні системи і технології в економіці.

Місця роботи наших випускників - економіст, економіст з планування, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з ефективності роботи підприємства, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, економіст з фінансової роботи, консультант з економічних питань, науковий співробітник , начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом, директор по економіці і ін

Пріоритетні наукові напрямки кафедри

 • теоретичні і практичні підходи до формування ринкового механізму управління суб'єктами ринку в сучасних умовах господарювання;
 • методи математичного моделювання та нові інформаційні технології в економіці;
 • організаційно-економічне забезпечення управління ефективністю і конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання.

Наукова лабораторія кафедри ЕК - проблемна науково-дослідна лабораторія «Моделювання економічних процесів в енергетиці».

Наукові напрямки лабораторії:

 1. Стратегія розвитку енергетичної галузі;
 2. Стратегія бюджетування та фінансової стійкості підприємств енергетики;
 3. Цінова стратегія житловокомунального господарства міст України;
 4. Стратегія кадрової політики на підприємствах енергетики (управління людськими ресурсами - освітній рівень і методи мотивації).

Фахівцям з вищою освітою, які потребують перепрофілювання, зміни сфери діяльності або напрямки проведених досліджень, кафедра пропонує другу вищу освіту, яка дає можливість розкриття творчого потенціалу Вашої особистості. Досвід нашої наукової роботи підказує: економічна кібернетика - це Ваш вибір і широкі перспективи.

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Новини та події