Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Економічна кібернетика – це наука про закони одержання, обробки, передачі і використання економічної інформації в складних інформаційно-управлінських системах.

Спеціальність «Економічна кібернетика» дозволяє стати фахівцем широкого профілю в підготовці та реалізації ефективних рішень економічних проблем на підставі економіко-математичних методів і моделей з використанням спеціалізованих апаратних і програмних засобів.

Основні функції

Кафедра ЕК готує бакалаврів і магістрів за фахом 051 - Економіка, галузь знань 05 - «Соціальні та поведінкові науки» і магістрів спеціальності 073 - Менеджмент, галузь знань 07 - «Управління та адміністрування», спеціалізація управління фінансово- економічною безпекою, управління проектами.

Основними дисциплінами у підготовці фахівців з економічної кібернетики є: економічна кібернетика, моделювання економіки, економічна динаміка, методи дослідження операцій, методи прогнозування, інформаційні системи і технології в економіці.

Місця роботи наших випускників - економіст, економіст з планування, фахівець з аналізу ринку праці, фахівець з ефективності роботи підприємства, фахівець з методів розширення ринку збуту, фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, економіст з фінансової роботи, консультант з економічних питань, науковий співробітник, начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом, директор по економіці та ін.

Пріоритетні наукові напрямки кафедри:
- теоретичні і практичні підходи до формування ринкового механізму управління суб'єктами ринку в сучасних умовах господарювання;
- методи математичного моделювання та нові інформаційні технології в економіці;
- організаційно-економічне забезпечення управління ефективністю і конкурентоспроможністю суб'єктів господарювання.

Наукова лабораторія кафедри ЕК - проблемна науково-дослідна лабораторія «Моделювання економічних процесів в енергетиці».

Наукові напрямки лабораторії:
- Стратегія розвитку енергетичної галузі;
- Стратегія бюджетування та фінансової стійкості підприємств енергетики;
- Цінова стратегія житловокомунального господарства міст України;
- Стратегія кадрової політики на підприємствах енергетики (управління людськими ресурсами - освітній рівень і методи мотивації).

Фахівцям з вищою освітою, які потребують перепрофілювання, зміни сфери діяльності або напрямки проведених досліджень, кафедра пропонує другу вищу освіту, яка дає можливість розкриття творчого потенціалу Вашої особистості.
Досвід нашої наукової роботи підказує: економічна кібернетика - це Ваш вибір і широкі перспективи.

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою (ЕК)

Новини та події