Про факультет

Загальні відомості

Факультет об’єднує 100 викладачів та співробітників (зокрема 4 академіки, 17 докторів наук, понад 50 кандидатів наук) та 600 студентів. Факультет прикладної математики та менеджменту засновано у липні 1995 року відповідно до наказу №67 від 12.07.95 р.

На цей час у складі факультету 5 кафедр: кафедра прикладної математики, кафедра інформатики, кафедра соціальної інформатики, кафедра економічної кібернетики, кафедра вищої математики.

Навчання 

Факультет здійснює підготовку бакалаврів, спеціалістів та магістрів за чотирма напрямами підготовки і відповідними спеціальностями:

  • 6.040301 «Прикладна математика» (7.04030101, 8.04030101 «Прикладна математика»);
  • 6.040303 «Системний аналіз» (7.04030301, 8.04030101 «Системний аналіз і управління»);
  • 6.040302 «Інформатика» (7.04030201, 8.04030201 «Інформатика»);
  • 6.040502 «Економічна кібернетика» (7.04050201, 8.04050201 «Економічна кібернетика», а також напрями за специфічними категоріями (8.18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою», 8.18010015 «Консолідована інформація»). 

На факультеті функціонують сучасні проблемно-орієнтовані лабораторії. Студенти проходять стажування за кордоном (у Росії, Франції, Німеччині, Швеції, США) за програмами провідних університетів світу.  

Наука та міжнародне співробітництво

За останні роки викладачі та науковці факультету опублікували понад 1200 статей, 60 монографій та підручників. Підготовлено 67 кандидатів та докторів наук. Налагоджено тісну співпрацю з компаніями-лідерами виробників програмного забезпечення в Харкові, серед них ТОВ «Інфострой», DB Best technologies, Enex Group, QArea Group.

зберегти цю сторінку в PDF