Про факультет

Загальні відомості

Факультет бере свій початок з 1963 року. Тоді він називався факультетом обчислювальної техніки з двома спеціальностями – прикладна математика і ЕОМ. Спеціально для студентів нового факультету створюється кафедра обчислювальної математики і математичної фізики, яка з часом була перетворена в існуючу донині кафедру прикладної математики.

У 1995 р. в зв’язку з необхідністю збільшення числа фахівців і розширення спектру спеціальностей за напрямками «Прикладна математика» та «Інформаційні системи в менеджменті» був заснований факультет прикладної математики та менеджменту (відповідно до наказу № 67 від 12.07.95 р).

З першого дня існування факультету до жовтня 2006 р. його деканом був кандидат фізико-математичних наук, професор кафедри прикладної математики Леонід Йосипович Шкляров. З жовтня 2006 р. факультет очолює доктор фізико-математичних наук, професор Володимир Олексійович Дорошенко.  

Відповідно до наказу №700 від 05.12. 2016 р. факультет прикладної математики та менеджменту перейменований у факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту.

Нині в складі факультету п’ять кафедр: кафедра прикладної математики, кафедра інформатики, кафедра соціальної інформатики, кафедра економічної кібернетики, кафедра вищої математики.

Факультет об’єднує 100 викладачів і співробітників (в тому числі 4 академіків, 17 докторів наук, понад 50 кандидатів наук) і понад 600 студентів.

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується лавиноподібним збільшенням кількості інформації, яку створюють, зберігають та аналізують у різних сферах суспільної діяльності. Підготовка кадрів є найважливішим стратегічним напрямком для реалізації програми інформатизації України. У нинішній ситуації сучасний фахівець будь-якої галузі повинен вміти не тільки створювати та обробляти інформацію, необхідну для життєдіяльності його підприємства, а й вміти віртуозно використовувати обчислювальну техніку для найбільш ефективного управління потоками інформації, що йде від нього і надходять до нього. Таким чином, важливо не тільки навчити фахівця використовувати комп’ютерну техніку як потужний інструмент математичного моделювання, але й надати йому знання та вміння щодо застосування комп’ютерних інформаційних технологій.

Широкий обсяг знань, отриманих в процесі навчання на факультеті, дає змогу студентам швидко освоювати новітні досягнення в галузі інформаційних технологій.

Головним завданням колективу викладачів нашого факультету є підготовка висококваліфікованих фахівців, які мають фундаментальну математичну освіту, професійні знання в галузі програмного забезпечення та інформаційних технологій, сучасної економічної теорії.

Навчання 

Факультет здійснює навчання студентів за п’ятьма спеціальностями, за двома рівнями вищої освіти:

Бакалавр

 • 113 «Прикладна математика» (Освітня програма «Прикладна математика», Освітня програма «Криптологія»);
 • 124 «Системний аналіз» (Освітня програма «Системний аналіз», Освітня програма «Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу»);
 • 122 Комп’ютерні науки (Освітня програма «Інформатика», Освітня програма «Консолідована інформація»);
 • 051 Економіка (Освітня програма «Економічна кібернетика»).

Магістр

 • 113 «Прикладна математика» (Освітня програма «Прикладна математика», Освітня програма «Криптологія»);
 • 124 «Системний аналіз» (Освітня програма «Системний аналіз і управління», Освітня програма «Інформаційні технології у видобутку і транспортуванні нафти і газу», Освітня програма «Консолідована інформація»);
 • 122 Комп’ютерні науки (Освітня програма «Інформатика», Освітня програма «Консолідована інформація», Освітня програма «Соціальна інформатика»);
 • 051 Економіка (Освітня програма «Економічна кібернетика»);
 • 073 Менеджмент (Освітня програма «Управління фінансово-економічною безпекою»). 

Наука та міжнародне співробітництво

Міцним фундаментом наукової, науково-дослідної та науково-технічної діяльності факультету є наукові школи та наукові напрями, які очолюють провідні професори університету, роботи яких отримали заслужене міжнародне визнання.

Наукові школи факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту

1. «Методи нормалізації, розпізнавання, аналізу і обробки зображень в системах комп’ютерного зору». Науковий керівник – Заслужений діяч науки і техніки України, доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, завідувач кафедри інформатики Є.П. Путятін.

2. «Стохастичні моделі й методи контролю та управління в системах енергетики». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки, завідувач кафедри прикладної математики А.Д. Тевяшев.

3. «Моделювання економічних процесів в умовах невизначеності». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики, завідувач кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою В.О. Тімофєєв.

4. «Ноосферні методології та технології вирішення проблем управління знаннями та конкурентної розвідки». Науковий керівник – доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри соціальної інформатики К.О. Соловйова.

5. «Моделі та методи нестаціонарної електродинаміки». Науковий керівник – доктор фізико-математичних наук, професор, EEE Antennas and Propagation Society Senior, академік Академії наук прикладної радіоелектроніки завідувач кафедри вищої математики О.Г. Нерух.

6. «Актуальні проблеми розвитку підприємства в нестандартному середовищі», науковий керівник – доктор економічних наук, член Академії економічних наук України, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Л.В. Соколова.

7. «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях». Науковий керівник – доктор економічних наук, академік Міжнародної академії наук прикладної радіоелектроніки та Академії інформатики, професор кафедри економічної кібернетики та управління економічною безпекою Ю.Д. Костін.

Наукові напрямки факультету інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту

 • Системи нормалізації, аналізу, інтерпретації, розпізнавання та обробки зображень і відео;
 • Точково-множинні методи кластеризації;
 • Структурно-ієрархічний аналіз багатовимірних сигналів в умовах неповної інформації;
 • Прикладні системи комп’ютерного зору;
 • Стохастичні моделі і методи в системах енергетики;
 • Математичне моделювання та оптимізація нестаціонарних неізотермічних режимів транспорту і розподілу природного газу в ГТС;
 • Математичне моделювання та системний аналіз електроенергетичних систем;
 • Інтервальний аналіз і його застосування;
 • Геоінформаційні системи й технології в системах енергетики;
 • Математичне моделювання та чисельний аналіз зображень комп’ютерної томографії;
 • Системний аналіз і теорія оптимальних рішень;
 • Проекційні методи розв’язання крайових задач й інтегральних рівнянь;
 • Стохастичний аналіз в економіці й техніці;
 • Моделі катастроф в ергатичних системах;
 • Методи математичного моделювання і нові інформаційні технології в економіці;
 • Теоретичні та практичні підходи до формування ринкового механізму управління суб’єктами ринку в сучасних умовах;
 • Теорія та практика механізму ціноутворення на підприємствах України в сучасних умовах;
 • Розвиток побудови алгоритмів розв’язання початково-крайових задач нестаціонарної електродинаміки на основі інтегральних рівнянь і їх застосування;
 • Математичне моделювання задач збудження широкосмугових і надширокосмугових незамкнутих і неоднорідних антен;
 • Розробка нових технологій в математичній освіті та їх впровадження в дистанційну освіту;
 • Алгебраїчні структури, мультиалгебраїчні системи та їх застосування при моделюванні процесів факторизації;
 • Стаціонарні та нестаціонарні плазмони, їх збудження і застосування.

За останні роки викладачі та вчені факультету опублікували понад 1200 статей, 60 монографій і підручників. Підготовлено понад 67 кандидатів і докторів наук. Налагоджена тісна співпраця з компаніями-лідерами виробниками програмного забезпечення. Серед них ТОВ «Інфобуд», DB Best technologies, Enex Group, QArea Group.

На базі наукових досягнень шкіл організовано навчально-наукова лабораторія «ІТ GURU» (спільно з компанією Інфобуд), навчальна лабораторія спільно з компанією Міратех, навчально-наукова лабораторія «Моделювання економічних процесів в інфраструктурних галузях».

Співробітники та студенти факультету успішно проходять стажування та беруть активну участь в програмах обміну, мобільності, виграють гранти, укладають договори про наукове, науково-технічне співробітництво з провідними університетами, компаніями і фірмами зарубіжжя (університети міст Векше, Лінеус (Швеція), Ален, Ганновер, Дрезден (Німеччина), Клягенфурт (Австрія), Ювяскюля (Фінляндія), Астон, Бірмінгем, Ноттінгем (Англія), Афіни (Греція), Брюссель (Бельгія), компанія ЕМС (США), фірма LOWE (Німеччина)).

З метою створення авангарду молодих вчених на факультеті функціонують школи-семінари за участю провідних професорів факультету ІТМ і запрошених з університетів далекого та ближнього зарубіжжя. Студенти факультету ставали переможцями багатьох міжнародних і всеукраїнських олімпіад, а також конкурсів студентських робіт.

зберегти цю сторінку в PDF