Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ITM)

Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту заснований в липні 1995 р.

Деканат

головний корпус, 3 поверх,
кімн. 373

+38 (057) 702-13-35

f_amm@nure.ua

Володимир Олексійович Дорошенко
Володимир Олексійович Дорошенко
Декан, доктор фізико-математичних наук, професор

ORCID iD: 0000-0001-5704-9460
Researcher ID: F-3961-2018
Scopus: 7102624682
Google Scholar

Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту готує висококваліфікованих фахівців рівнів бакалавра та магістра в галузі сучасних інформаційних технологій, розробки, дослідження та використання методології системного аналізу, методів математичного та комп’ютерного моделювання, дослідження операцій, інтелектуальних систем прийняття рішень, управління проектами, інноваційних інформаційно-аналітичних систем в економіці, менеджменті і конкурентній розвідці.

Основні функції факультету

1. Реалізує освітні програми бакалаврату та магістратури програми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів факультету.

2. Організовує та контролює розробку навчальних планів і навчально-методичних комплексів відповідно до вимог державних освітніх стандартів

3. Контролює виконання навчальних планів і робочих програм за спеціальностями і спеціалізаціями факультету.

4. Планує та організовує наукову, науково-дослідну, науково-технічну та інноваційну роботу кафедр, наукових лабораторій та студентів факультету.

5. Налагоджує та підтримує міжнародну співпрацю з навчальними закладами (в тому числі і провідними університетами) зарубіжжя, сприяє академічній мобільності студентів.

6. Планує та організовує проведення профорієнтаційної та агітаційної роботи з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, коледжів і технікумів.

7. Проводить виховну роботу зі студентами факультету на основі принципів глибокої інтеграції навчального, наукового та виховного процесів вишу.

8. Створює умови для роботи студентського самоврядування та інших студентських громадських об’єднань і формувань факультету.

Основою для навчання фахівців на факультеті є непорушне поєднання фундаментальної математичної підготовки з поглибленою фундаментальною підготовкою в таких областях як сучасна обчислювальна техніка, інформатика і програмування, комп’ютерні математика і моделювання, системний аналіз і управління, економіка і менеджмент. Педагогічний колектив поєднує в собі досвідчених професорів і доцентів, молодих перспективних викладачів, які забезпечують високий рівень викладання.

Обов’язкова участь студентів у науково-дослідній і науково-технічній діяльності кафедр факультету є одним з головних принципів освітнього процесу на факультеті.

Випускники факультету мають високий рівень рейтингу на сучасному ринку праці і в теперішній час успішно працюють в різних галузях народного господарства, державного і приватного секторів, крупних і відомих іноземних компаніях – всюди, де знаходять застосування засоби сучасної математики та інформатики, економіки і менеджменту.

Активна науково-дослідницька діяльність забезпечує плідну підготовку наукових-педагогічних кадрів вищої кваліфікації рівнів доктора філософії (PhD) і докотора наук (Doctor of Science).

Оголошення та новини

На факультеті ІТМ відбулося святоНа факультеті ІТМ відбулося свято

8 грудня відбувся святковий концерт на відзнаку Дня факультету інформаційно-аналітичних…

19.12.2017

Факультет ІТМ взяв активну участь у міському турнірі юних інформатиківФакультет ІТМ взяв активну участь у міському турнірі юних інформатиків

З метою підтримки та розвитку можливостей обдарованих учнів у сфері…

26.10.2017

Навчальна практика школярів теж під опікою нашого факультетуНавчальна практика школярів теж під опікою нашого факультету

Викладачі нашого факультету разом з Харківським ліцеєм №141 долучилися до…

26.10.2017