Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту (ITM)

Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту заснований в липні 1995 р.

Деканат

головний корпус, 3 поверх,
кімн. 373

+38 (057) 702-13-35

f_amm@nure.ua

Володимир Олексійович Дорошенко

Декан
Володимир Олексійович Дорошенко

доктор фізико-математичних наук, професор

Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту готує висококваліфікованих фахівців рівнів бакалавра та магістра в галузі сучасних інформаційних технологій, розробки, дослідження та використання методології системного аналізу, методів математичного та комп’ютерного моделювання, дослідження операцій, інтелектуальних систем прийняття рішень, управління проектами, інноваційних інформаційно-аналітичних систем в економіці, менеджменті і конкурентній розвідці.

Основні функції факультету

1. Реалізує освітні програми бакалаврату та магістратури програми підготовки науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, плани підвищення кваліфікації науково-педагогічних кадрів факультету.

2. Організовує та контролює розробку навчальних планів і навчально-методичних комплексів відповідно до вимог державних освітніх стандартів

3. Контролює виконання навчальних планів і робочих програм за спеціальностями і спеціалізаціями факультету.

4. Планує та організовує наукову, науково-дослідну, науково-технічну та інноваційну роботу кафедр, наукових лабораторій та студентів факультету.

5. Налагоджує та підтримує міжнародну співпрацю з навчальними закладами (в тому числі і провідними університетами) зарубіжжя, сприяє академічній мобільності студентів.

6. Планує та організовує проведення профорієнтаційної та агітаційної роботи з учнями загальноосвітніх та спеціалізованих шкіл, коледжів і технікумів.

7. Проводить виховну роботу зі студентами факультету на основі принципів глибокої інтеграції навчального, наукового та виховного процесів вишу.

8. Створює умови для роботи студентського самоврядування та інших студентських громадських об’єднань і формувань факультету.

Основою для навчання фахівців на факультеті є непорушне поєднання фундаментальної математичної підготовки з поглибленою фундаментальною підготовкою в таких областях як сучасна обчислювальна техніка, інформатика і програмування, комп’ютерні математика і моделювання, системний аналіз і управління, економіка і менеджмент. Педагогічний колектив поєднує в собі досвідчених професорів і доцентів, молодих перспективних викладачів, які забезпечують високий рівень викладання.

Обов’язкова участь студентів у науково-дослідній і науково-технічній діяльності кафедр факультету є одним з головних принципів освітнього процесу на факультеті.

Випускники факультету мають високий рівень рейтингу на сучасному ринку праці і в теперішній час успішно працюють в різних галузях народного господарства, державного і приватного секторів, крупних і відомих іноземних компаніях – всюди, де знаходять застосування засоби сучасної математики та інформатики, економіки і менеджменту.

Активна науково-дослідницька діяльність забезпечує плідну підготовку наукових-педагогічних кадрів вищої кваліфікації рівнів доктора філософії (PhD) і докотора наук (Doctor of Science).

Оголошення та новини

Зустріч випускників ХНУРЕ (ХІРЕ) 1977 року – 17.06.2017Зустріч випускників ХНУРЕ (ХІРЕ) 1977 року – 17.06.2017

17 червня відбулася зустріч випускників кафедри ПМ 1977 року. З…

13.07.2017

Переможці студентських олімпіад і конкурсів 2016/2017 навчального рокуПереможці студентських олімпіад і конкурсів 2016/2017 навчального року

Факультет інформаційно-аналітичних технологій та менеджменту Харківського національного університету радіоелектроніки в…

13.07.2017

Запрошуємо на День відкритих дверейЗапрошуємо на День відкритих дверей

Кафедра економічної кібернетики та управління економічною безпекою запрошує майбутніх студентів…

11.02.2016