Зульфія Аліївна Імангулова

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1997 р. – інженер-системотехнік, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність – комп’ютерні системи проектування.

2001 р.– кандидат технічних наук, Харківський державний технічний університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.

2005 р. – доцент кафедри системотехніки ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: нейросистеми та генетичні алгоритми, об’єктно-орієнтований аналіз в проектуванні систем, системи управління персоналом, моделі та засоби в управлінні проектами СУА, об’єктно-орієнтоване моделювання складних систем, організаційне управління. 

Наукова робота

Наукові інтереси: структурний синтез територіально розподілених об’єктів (ТРО); еволюційне моделювання; управління персоналом.

Підготовка кадрів. Відкрита аспірантська підготовка кандидатів наук за спеціальністю: 05.13.12 – системи автоматизації проектувальних робіт.

Захоплення

Йога, гірські лижі.


Публікації та патенти

Має 35 наукових публікацій та методичних розробок. Основні публікації  останніх років:

  • Имангулова З.А. Исследование методов, основанных на природных механизмах, для решения задачи синтеза топологии территориально распределенных систем с кольцевой структурой // Весник Херсонского национального технического университета. – 2008. – № 4(27). – С. 277 – 281.
  • Имангулова З.А. Оптимизация размещения информационных ресурсов распределенных баз данных для CALS-технологий / В.В. Бескоровайный, З.А. Имангулова, О.С. Ульянова, Н.М. Сердаков //Системи управління, навігації та зв’язку. – 2011. -№3(19).- С. 139 -144.
  • Имангулова З.А. Оптимизация количества и местоположения распределительных центров транспортно-складской системы / В.В. Бескоровайный, З.А. Имангулова, А.И. Петрова // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. - № 5/10(59). – С. 15 – 25.
  • Бескоровайный В.В., Имангулова З.А., Петрова А.И. Управление проектами реинжиниринга топологических структур транспортных сетей // Информационные системы и технологии: материалы Междунар. науч.-техн. конф., Морское – Харьков, 22–29 сентября 2012.: тезисы докладов. – Х.: НТМТ, 2012. – С. 86.
  • Імангулова З.А., Безкоровайний В.В., Перескокова А.К. Структурно-топологічна оптимізація транспортно-складської мережі регіонального рівня // Проблеми і перспективи розвитку IT-індустрії: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф. Харків, 15-16 листопада 2012. –С. 188 – 189.