Віктор Михайлович Решетнік

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).
Віктор Михайлович Решетнік

d_syst@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-8021-4310
Google Scholar

Освіта

1986 р. – радіоінженер, Житомирське вище училище радіоелектроніки ППО, спеціальність – радіотехнічні засоби.

1996 р. – кандидат технічних наук, Харківський військовий університет, спеціальність: 20.02.12 – військова кібернетика, інформатика, системний аналіз, дослідження операцій.

1998 р. – старший науковий співробітник за спеціальністю 20.02.12 – військова кібернетика, інформатика, системний аналіз, дослідження операцій, Харківський військовий університет.

2012 р. – магістр державного управління, Національна академія державного управління при Президентові України (м. Київ), спеціальність – державне управління у сфері освіти.

Навчальна робота.

Лекційні курси: алгоритмізація і програмування, сучасні технології проектування програмних систем.

Наукова робота

Наукові інтереси: дослідження методів прийняття рішень, оптимізація (в тому числі – багатокритеріальна) і управління в складних інформаційно-керуючих системах.

Інші відомості

Захоплення: самоосвіта, література, рок-музика.


Публікації та патенти

30 статей, 7 навчально-методичних праць, 59 звітів про НДР.

Серед них:

1. Решетнік, В.М. Методика розподілу коштів при неадитивному показнику ефективності та пов'язаних системах обмежень // А.І. Коваленко, C.M. Піскунов, І.Ф. Цапков Радіоелектроніка та інформатика. - X .: ХДТУРЕ, 2004. - № 3. - С. 62-66

2. Решетнік, В.М. Алгоритм знаходження квазіоптимального плану призначення, що максимізує цільову функцію при прямокутних матрицях ефективності // С.М. Піскунов, І.Ф. Цапков. Системи обробки інформації. – Х .: ХУПС. - 2005. - Вип. 2 (42). - С. 211-219.

3. Решетнік, В.М. Автоматизована програмна система тестування знань // А. Коваленко, Д. Ситніков, П. Ситнікова. Збірник наукових праць «Актуальні проблеми теорії і практики дистанційного і електронної освіти». - Ялта, РВНЗ КГУ, 2014 - 132 с. - С. 50-56.

4. Решетнік, В.М. Способи обробки електронних документів в Інтернет: Візуальний редактор гіпертекстових документів Dream Weaver: навч. пос. / Ситніков Д.Е., Коваленко О.І., Мар’їн С.А. - Харків: Харківська державна академія культури, 2003. – 185 с.

5. Решетнік, В.М. Введення в технології WEB: візуальне проектування HTML-сторінок: навч. пос. / А. Коваленко, Д.Ситніков, П.Ситнікова, С. Мар'їн. - Х .: Народна українська академія, 2011. - 152 с.