Валерій Геннадійович Іванов

Кандидат технічних наук, професор кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1983 р. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), факультет систем управління за фахом автоматизовані системи управління.

1989 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність : 05.13.06 -  автоматизовані системи управління.

1995 р. – доцент кафедри системотехніки Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ).

2012 р. – професор кафедри системотехніки ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: сучасні інформаційні технології проектування; методи і засоби інформаційних технологій проектування; комп’ютеризація і закон; основи автоматизації проектування складних об’єктів і систем; тестування та оцінка якості програмно технічних систем; надійність систем управління; адміністрування та супроводження систем; інструментальні засоби проектування комп’ютерних систем; сервісна архітектура програмного забезпечення, для напрямів КН та  СІ спеціальностей ІТП та КСУА. 

Наукова робота

Наукові інтереси: технології та інструментальні засоби візуального проектування, технології розподіленої обробки даних, моделі і методи оцінки якості програмних об’єктів.

Наукові і технічні досягнення: Розробник мікропроцесорних систем управління гнучкими автоматизованими лініями в виробничих системах. Учасник створення автоматизованих робочих місць проектувальників конструкторської і технологічної підготовки виробництва для систем забезпечених верстатами з ЧПУ. Відповідальний виконавець ряду госпдоговірних тем.  Займається моделюванням процесів обміну в розподілених системах обробки інформації Е-мережами; оцінними мережами Петрі як засобом специфікації і моделювання розподілених інформаційно-обчислювальних систем; розробкою системи графічного опису і моделювання розподілених програмних об’єктів при проектуванні інформаційних систем; розробкою середовища дореалізаційного моделювання і тестування програмного забезпечення.

Підготовка кадрів. Відкрита аспірантська підготовка кандидатів наук за фахом: 05.13.12 – системи автоматизації проектних робіт. 

Громадська і міжнародна діяльність

Керівник студентського наукового гуртка  «Розробка інструментальних засобів візуального проектування». Керівник лабораторії «Моделювання систем».


Публікації та патенти

Має понад 45 наукових публікацій і методичних розробок. Серед них:

  • Иванов В.Г., Шевченко И.В. Подсистема формирования отчетов среде имитационного моделирования PetriNet. В кн.« Информационно интеллектуальные системы Бионика интеллекта» Харьков  2008  с.116
  • Иванов В.Г., Шевченко И.В. Представление имитационных моделей дискретно – событийных систем с помощью CASE средства E-NetSim. Бионика интеллекта: науч.-технич. журнал.- 2009-№1(70).-С.44-49
  • Гавриленко С. Ю., Иванов В. Г., Шульга М. П.  Метод расширения диапазона разрешений на файлы хостовой операционной системы, использующиеся в гостевых операционных системах. В сборнике научных трудов «Системы обработки информации» Вып 6(80) Харьковский университет воздушных сил 2009.с23-25
  • Иванов В.Г.,  Ныцик А.М.  Разработка среды дореализационного моделирования и тестирования программного обеспечения. В сборнике научных трудов «Системы обработки информации» Вып 9(90) Харьковский университет воздушных сил 2010.с40-43
  • Гребенник И.В., Иванов В.Г., Урняева И.А., Модели и методы формирования рациональных маршрутов в задачах транспортной компановки, IT- приложениях и грузоперевозках. XXII International conference "Problem of decision making under uncertainties(PDMU-2013). Yalta-Foros 2013. C.67-69.
  • Гавриленко С. Ю., Иванов В. Г. Разработка системы графического описания и моделирования распределенных программных объектов при проектировании информационных систем. В сборнике научных трудов «Системы обработки информации» Вып 1(117) Харьковский университет воздушных сил 2014.с10-13.