Сергій Володимирович Тітов

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1985 р. – військовий радіоінженер, Мінське вище інженерне зенітно-ракетне училище (МВІЗРУ).

1992 р. – інженер-дослідник, Харківська військова інженерна радіотехнічна академія (ВІРТА).

2004 р. – кандидат технічних наук, Харківський науково-дослідний інститут радіовимірювань (НДІРВ), спеціальність: 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи.

2015 р. – доцент кафедри системотехніки ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: теорія інформації та кодування, теорія алгоритмів, стандарти якості в системному проектуванні, проектування комп’ютерних систем управління, основи наукових досліджень. 

Наукова робота

Наукові інтереси: технології автоматизованого управління розподіленими системами, моделі і методи оцінки якості програмних об’єктів.

Інші відомості

Народився 18 березня 1963 р.

Захоплення: самоосвіта, подорожі, кулінарія.


Публікації та патенти

Має 27 наукових публікацій та методичних розробок, 34 звіта з науково-дослідних робіт. Основні публікації останніх років:

• Метод формування послідовностей сфокусованих просторово-часових імпульсів при використанні багатоступінчастого V-подібного розподілу частот по апертурі плоских ФАР / В.І. Гомозов, А.В. Гомозов, С.В. Тітов // Радіотехніка. Всеукр. Міжвід. наук.-техн. зб. – 2002. – Вип. 130. – С. 33-38.

• Використання комбінації осциляторів MACD і Stochastic для аналізу даних фінансових ринків / Д.Е Ситніков, П.Е Ситнікова, С.В. Тітов, А.А. Усань // Системи обробки інформації. – Харків: ХУПС. – 2008. – Вип. 1. – С. 148-151.

• Метод оцінки значущості ознак об'єктів в базах даних з використанням теорії наближених множин / О.А. Романенко, С.В. Тітов, А.А. Усань // Харківській університет повітряних сил. – Х. : ХУПС. – 2008. – № 1 (16). – С.92-95.

• Семантичні властивості інформативності асоціативних залежностей між ознаками об'єктів в базах даних / Д.Е. Ситніков, О.В. Тітова, С.В. Тітов // Системи обробки інформації. – Харків : ХУПС. – 2011. – № 8 (98). – С. 18-20.

• Інформаційно-освітнє середовище навчального закладу: розвиток засобів і способів комунікаційної та інформаційної взаємодії / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник ХДАК / Зб. наук. праць. – Х. : ХДАК., 2014. – Вип. 43. – С. 144-150.

• Метод формування послідовностей сфокусованих просторово-часових імпульсів при багатоступінчастому V-подібному розподілу частот по апертурі багатопозиційних систем випромінювачів / А.І. Коваленко, С.В. Тітов // Системи обробки інформації. – 2014. – Вип. 5. – С. 55-61.

• Оцінка юзабіліті освітніх сайтів: методи і технології / С.В. Тітов, О.В. Тітова // Вісник ХДАК / Зб. наук. праць. – Х. : ХДАК., 2015. – Вип. 47. – С. 127-134.

• Гомозов А.В., Гомозов В.І., Єрмаков Г.В., Тітов С.В. Фокусування електромагнітного випромінювання та її застосування в радіоелектронних засобах НВЧ. / Під ред. В.І. Гомозова. – Харків : КП «Міська друкарня», 2011. – С. 330 с.