Сергій Іванович Чайніков

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, професор кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), заступник декана факультету комп’ютерних наук з навчально-методичної роботи.
Сергій Іванович Чайніков

+38(057)-702-10-06

serhii.chainikov@nure.ua

ORCID iD: 0000-0002-3639-0763

Освіта

1974 р. – інженер-електрик, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність  – автоматизовані системи управління.

1984 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – 05.13.01 – технічна кібернетика та теорія інформації. Тема дисертації – «Методи та алгоритми апріорної оцінки параметрів обчислювальних процесів».

1994 р. – доцент кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки.

2008 г. – професор кафедри системотехніки Харківського національного університету радіоелектроніки. 

Навчальна робота

Лекційні курси: системний аналіз, методологія та технологія проектування великомасштабних комп’ютерних систем, методологія проектування CASE-засобів, структурний системний аналіз інформаційних систем. 

Наукова робота

Наукові інтереси: розробка методології та інформаційної технології щодо реалізації концепції автоматизованого синтезу складних діалогових інтелектуальних систем на базі графового відображення моделей предметних сфер. Методи організації обчислень із врахуванням складності організаційних структур та особливостей проектного менеджменту підприємств, які використовують засоби автоматизації проектних робіт.

Методології структурного та об’єктно-орієнтованого системного аналізу і проектування великомасштабних інформаційно-управляючих (аналітичних) систем. Використання методів теорії графів для системного аналізу та синтезу складних комплексів програмних засобів. Розпаралелення обчислень у модульних програмних середовищах на ранніх стадіях їх проектування. 

Нагороди та відзнаки

Нагороджений Почесною грамотою МОН України та знаком «Відмінник освіти». 

Інші відомості

Народився 21 січня 1952 р. 


Публікації та патенти
  • С.И. Чайников, А.С. Солодовников. Принципы организации вычислений на базе граф-модели предметной области // Бионика интеллекта. – 2012. - № 2 (79). – С.72-75.
  • С.И. Чайніков, Е.Г.Петров, В.М. Левикін, В.П. Борисенко, Ю.В. Пономарьов.  Технологія структурного системного аналізу та автоматизованого проектування інформаційно-управляючих систем // Учб. пос. з  грифом МОНУ. Харків: ХНУРЕ, 2004. 72с.
  • Е.В. Бодянский, А.Е. Ачкасов, Г.К. Вороновский, Адаптивные алгоритмы управления в АСУ ТП и оценка их  эффективности на ранних стадиях проектирования: - Харьков. ХОУС, 1995, 134с.
  • «Основы теории вычислительных систем»/ Под ред. В.И. Салыги.//авторы В.И. Салыга, С.И. Чайников, А.Е.    Кадацкий, Е.Ю. Шумеева, М.Ф. Бондаренко – Харьков: Вища школа. Изд-во при Харьк.ун-те, 1984.  200с.
  • Салыга В.И., Чайников С.И.,  Калина А.П., Чайникова Н.Е. Методы и алгоритмы автоматизированной оценки экстремальных значений параметров вычислительного процесса по граф-модели. ХИРЭ им. акад. М.К.Янгеля. – Киев, 1987. – Деп. в УкрНИИНТИ , №2923 – Ук87. 26с.
  • Чайников С.И. Петров Э.Г.,  Овезгельдыев А.О. Методология структурного системного анализа и проектирования крупномасштабных ИУС. Концепции и методы. Часть 1. – Харьков: Рубикон. 1997.- 140с.
  • Салыга В.И., Чайников С.И., Калина А.П., Чайникова Н.Е., Панкеев Ю.А., Панкеева Н.А. Комплекс программ проверочного   анализа эксплуатационных характеристик ПО АСУ ТП (DISPRAN): Программная документация/  № ГР С1411, г. Киев: СМОФАП, 1989. 560с.
  • Максименко В.Н. Задача анализа детерминированных граф-моделей последовательного вычислительного процесса и элементы программной реализации ее решения. (Научное руководство- Чайников С.И.) Всесоюзный конкурс студенческих работ 1980/81 учебного года по естественным, техническим и гуманитарным наукам. Золотая медаль. Почетные грамоты ВСНТО и ЦК ВЛКСМ. 50с.