Валентина Петрівна Пісклакова

Кандидат технічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ), директор навчально-наукового центру інформатизації органів управління при кафедрі СТ.

(057) 702-04-29

valentyna.pisklakova@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-9300-9730

Народилася: 2 серпня 1947 року.

Нагороди та премії

Медаль «Ветеран труда», 1989.

Освіта

1986 р. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.06 – автоматизовані системи управління. Тема дисертації – «Математичні моделі і алгоритми проектування мереж ВЦКП на ранніх стадіях розробки». Наукові звання:  1990 р. – старший науковий співробітник, 2002 р. – доцент. З 1994 р. – директор навчально-наукового центру інформатизації органів управління при кафедрі СТ.

З 1998 р. – доцент кафедри СТ за сумісництвом.

Навчальна робота

Лекційні курси: сучасна теорія управління, організаційне управління, введення в комп’ютерні науки, введення в напрямок системна інженерія; введення в сучасні інформаційні технології.

Наукова праця

Наукові інтереси: системний аналіз, проектування регіональних інформаційно-аналітичних систем підтримки прийняття рішень, управління стійким розвитком регіону.

Наукові й технічні досягнення: технічний проект Харківської обласної мережі ОЦКК – 1974 р., 1978 р. – створення баз даних паспортів житлових будинків лівобережної України,  1988 р. – програмно-технічний комплекс «Планування капітальних і профілактичних ремонтів на інженерних мережах міста» Ленінград, 1990 р. – технічний проект на  проектування ІАС, як типової  ланки загальнодержавної системи, 1991 р. – розробка та створення ЛОМ міськвиконкому, Йошкар-Ола, 1992 р. – розробка АРМ структурних підрозділів міськадміністрації, Йошкар-Ола,  1993 р. – програмний комплекс «Документообіг», 1994 р. – проекти: «Монтаж і введення в експлуатацію локальної мережі і АРМ», «Розробка автоматизованого документообігу», Йошкар-Ола, 1995 р. – розробка автоматизованого документообігу, Йошкар-Ола, 1996 р. – пусковий програмно-технічний комплекс інформаційно-аналітичної системи «Міськвиконком», Йошкар-Ола, Марій Ел, 1997 р. – створення Харківської регіональної інформаційно-аналітичної підсистеми з питань надзвичайних ситуацій, 1998 р. – розробка та впровадження автоматизованої системи реєстрації, узгодження та контролю документообігу секретаріату облдержадміністрації, 2000 р. – розробка концепції на  програму  інформатизації  Харківської  області, 2001 р. – технічний проект на створення пускового комплексу Харківської регіональної підсистеми Урядової та інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, 2001 р. – пусковий комплекс Харківської регіональної підсистеми Урядової та інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, 2001 р. – проектування та монтаж локальних мереж у відділеннях та управліннях Держказначейств міст та районів Харківської області, 2003 р. – додаткові дослідження принципів побудови та функціонування ДІІС  забезпечення управління рухомими об’єктами (зв’язок,  навігація,  спостереження) по авіаційному транспорту, 2006 р. – розробка організаційно-функціональної та інформаційної структури ДІІС, визначення її інформаційних ресурсів, 2008 р. – розробка принципів і програмних засобів системи підтримки прийняття рішень в умовах невизначеності для технологічних і організаційних систем.

Громадська та міжнародна діяльність

Член ради факультету комп’ютерних наук.


Публікації та патенти

135 публікацій, 2 книги (монографії). Серед них:

  1. Територіально-розподілені системи обслуговування/Е.Г. Петров, В.П. Пісклакова, В.В. Безкоровайний. – К.: Техніка, 1992. – 208 с
  2. Синтез інформаційно-обчислювального забезпечення розподілених АСПІ/ під ред. Е.Г. Петрова, разд. 3.
  3. «Оптимізація структури та параметрів СОЦ з урахуванням типів ЕОМ»/ В.П. Писклакова. – Ашхабад:Ылым, 1991. – 158 с.