Ольга Сергіївна Чорна

Аспірант, асистент
Ольга Сергіївна Чорна

+38(095)-326-51-89

Захоплення

Скелелазіння, сноуборд, туризм, наукова фантастика.

Освіта

2012 р. – математик-аналітик з дослідження операцій (магістр), Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – прикладна математика. Тема диплому – «Оптимізація деяких класів функцій на безлічі циклічних перестановок»
2012-2015 рр. – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність: 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Навчальна робота

Лабораторні з курсів: комп’ютерна схемотехніка, чисельні методи, теорія інформації та кодування, теорія алгоритмів.

Наукова робота

Наукові інтереси: комбінаторика, комбінаторна оптимізація, комбінаторна генерація, математичне моделювання та рішення комбінаторних оптимізаційних задач геометричного проектування.


Публікації та патенти

2 публікації:
Гребенник І.В., Чорна О.С. Циклічні властивості суміжних перестановок різних елементів // Біоніка інтелекту: науково-технічний журнал, 2014.- №1 (82).
І. В. Гребенник, А. С. Литвиненко, О. С. Титова Оптимізація лінійної функції на множині циклічних перестановок // Біоніка інтелекту: наук.-техн. журнал. - -2012 №2 (67).