Олена Леонідівна Ребезюк

Асистент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ) Міністерства освіти та науки (МОН) України.
Олена Леонідівна Ребезюк

+38 (057) 702-10-06

olena.rebezyuk@nure.ua

ORCID iD: 0000-0001-5534-890X

Освіта

2011 р. – аналітик комп’ютерних систем (магістр), Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність – «Інформаційні технології проектування». Тема магістерської атестаційної роботи – «Програмно-методичний комплекс для параметричної ідентифікації транспортно-збутових процесів».

2012 р. – Інженер-стажер, Харківський національний університет радіоелектроніки, кафедра Системотехніки.

2012-2015 рр. – аспірант, Харківський національний університет радіоелектроніки, спеціальність 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи.

Навчальна робота

Лабораторні заняття: «Системи управління базами даних», «Організація баз даних та знань», «Програмування мікроконтролерів», «Периферійні засоби автоматики».

Наукова робота

Наукові інтереси: розробка завадостійких методів та алгоритмів одновимірного пошуку точки екстремуму унімодальної функції в умовах дії певних видів випадкових збурень; математичне моделювання та обчислювальні методи, методи та моделі прийняття рішень в умовах багатокритеріальності.


Публікації та патенти

8 публікацій.
Серед них:

  1. Ребезюк, Е.Л. Математическая модель задачи одномерного поиска в условиях случайных возмущений / И.В. Гребенник, Е.Л. Ребезюк, Л.Н. Ребезюк // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – Харьков. ХНУРЭ, 2013. – №2(81). – С. 57-60.
  2. Ребезюк, Е.Л. Математическая постановка задачи синтеза помехоустойчивых методов одномерного поиска / И.В. Гребенник, Е.Л. Ребезюк, Л.Н. Ребезюк // Бионика интеллекта: науч.-техн. журнал. – Харьков. ХНУРЭ, 2014. №1(82). – С. 29-32.