Надія Іванівна Калита

Кандидат технічних наук, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1982 р. – інженер-системотехнік, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність  – автоматизовані системи управління.

З 1982 р. – на кафедрі системотехніки ХІРЕ, інженер, молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник.

З 2001 р. – асистент, старший викладач.

2007 р. – кандидат технічних наук, Харківський університет радіоелектроніки, спеціальність: 05.13.06 – автоматизовані системи управління та прогресивні інформаційні технології. Тема дисертації – «Моделі та інструментальні засоби автоматизованого управління поведінкою соціальних груп».

З2007 г. – доцент кафедри системотехніки ХНУРЕ. 

Навчальна робота

Лекційні курси: чисельні методи, організація і функціонування обчислювальних систем, організація інформаційно-обчислювальних процесів та систем, управління поведінкою соціальних груп. 

Наукова робота

 Наукові інтереси: інформаційні технології автоматизованого управління в організаційних системах, моделі та методи автоматизованого управління інтелектуальними командами.

Наукові та технічні досягнення: участь у виконанні госпдоговірних робіт з розробки інформаційних систем управління містом і  регіоном (Міністерство місцевої промисловості України, м. Ленінград, м. Йошкар-Ола, м. Харків);  моделі та методи формування оптимальної команди проекту.

Підготовка кадрів. Відкрита аспірантська підготовка кандидатів наук за спеціальністю: 05.13.06 – інформаційні технології. 

Громадська та міжнародна діяльність

Організація і проведення на базі ХНУРЕ ІІІ етапу (обласного) Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій, організація профорієнтаційної роботи на факультеті комп’ютерних наук.


Публікації та патенти

Понад 35 наукових публікацій та методичних розробок. Серед них:

  • Калита Н.И., Гурина А.В. Синтез модели многофакторного оценивания эффективности команды проекта // Біоніка інтелекту: наук.-техн. Журнал. – Харків: ХНУРЕ. – 2011. – №3 (77). – с.70-73.
  • Калита Н.И., Балабанов И.В. Модель многофакторного выбора команды проекта с учетом межличностных отношений // Системи обробки інформації. - Харків: Харківський університет Повітряних Сил ім. І. Кожедуба. - 2013. - Вип.2 (109). - С. 282–285.