Михайло Юрійович Вишняк

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри системотехніки (СТ) Харківського національного університету радіоелектроніки (ХНУРЕ).

Освіта

1977 р. – інженер з автоматизованих систем управління, Харківський інститут радіоелектроніки (ХІРЕ), спеціальність – системи управління. Тема дипломної роботи – «Розрахунок плану координації в автоматизованих системах управління дорожнім рухом».

1987 г. – кандидат технічних наук, Харківський інститут радіоелектроніки, спеціальність – 05.13.01 – управління в технічних системах. Тема дисертації – «Програмне управління потокорозподілом в магістральних газопроводах в умовах невизначеності»

1994 г. – доцент кафедри системотехніки Харківського університету радіоелектроніки. 

Навчальна робота

Лекційні курси: методи и системи штучного інтелекту; управління проектами; інформаційні технології проектування бізнес-процесів; інформаційні технології реінжинірингу; сучасні технології й об’єкти проектування організаційних систем; штучний інтелект та експертні системи; дослідження операцій; лінгвістичне забезпечення організаційних інформаційно-управляючих систем; організація і проектування баз даних (на англ. мові); програмування (англ. мовою).

Ініціатор створення студентського навчально-науково-практичного центра, цілями и основними завданнями якого є надати студентам можливість получить кріпку базу для подальшого професійного росту в умовах економіки знань, стати достатньо конкурентоспроможним на ринку праці, придбати і/або виявити менеджерські й підприємницькі навички, одержати освіту, яка не поступається ведучим університетам світу. 

Наукова робота

Наукові інтереси: застосування інформаційних технологій для реалізації концепції знань, що включає: розвиток теорії знань (епістемології); еволюціонуюче управління системами, що розвиваються; розробка методології застосування сучасних концепцій й технологій для побудови конкурентоспроможних організаційних структур і управління їми; розробка інтегрованих систем підтримки діяльності управляючих компаній; управління знаннями і інтелектуальним капіталом.

Коло наукових інтересів: Загальна теорія управління. Ефективне управління підприємством. Системне мислення. Технології успішного розв’язання проблем. Life/Self Cybernetics (управління власним життям). Галузь знань про вміння, навички та якості успішних фахівців, професіоналів 21 сторіччя. Основи сучасного світогляду, ідеології, що розвивають суспільство.

Результати наукової роботи та знання, які належать до сфери інтересів, складають інтелектуальну базу розв’язання таких практичних проблем, як підвищення конкурентоспроможності (особистої, підрозділу, підприємства, країни), розвиток малого й середнього бізнесу в Україні, розвиток суспільства і т.п. 

Інші відомості

Народився 17 січня 1955 р. Захоплення: музика, здорове довголіття.


Публікації та патенти
 • Вишняк М.Ю. Поддержка принятия решений в интеллектуальных компаниях широкого профиля. //7-я Международная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Сб. научных трудов. – Харьков: ХТУРЭ, 2001. с. 354-355.
 • Вишняк М.Ю. Механизм ускорения экономического развития региона // Вестник, Харьков: ХГЭУ. 2001. № 4. С. 26-27.
 • Вишняк М.Ю. Особенности управленческой компании как объекта автоматизации. // АСУ и приборы автоматики, 2002. Вып. 120. С. 45-51.
 • Вишняк М.Ю. Особенности принятия решений по управлению в организационных сетях // Тезисы докладов Международной научной конференции «Теория и техника передачи, приема и обработки информации». – Харьков: ХНУРЭ, 2003. – с. 371-372.
 • Вишняк М.Ю. Эволюционирующая модель предметной области как инструмент непрерывного образования // Образование и виртуальность – 2003. Сб. научных трудов 7-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. – Харьков-Ялта: УАДО, 2003.- с. 47 – 50.
 • Вишняк М.Ю., Дейнеко Ж.В. Поддержка маркетинговых решений в организационных сетях. //10-я Юбилейная международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Сб. тезисов докладов. Ч.2. – Харьков: ХНУРЭ, 2004.- С. 52-53.
 • Вишняк М.Ю., Чаусовская Г.Б. Особенности принятия финансовых решений в организационных сетях. //10-я Юбилейная международная научная конференция «Теория и техника передачи, приема и обработки информации»: Сб. тезисов докладов. Ч.2. – Харьков: ХНУРЭ, 2004.- С. 54-55.
 • Вишняк М.Ю. ИАС – технологическая основа реализации современных концепций и требований к организационным структурам. //1-я Международная конференция «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Сб. материалов конференции – Харьков: ХНУРЭ, 2006. –С. 264-265.
 • Вишняк М.Ю., Чаусовская Г.Б. Мониторинг текущего состояния предприятий организационной сети. //1-я Международная конференция «Глобальные информационные системы. Проблемы и тенденции развития». Сб. материалов конференции – Харьков: ХНУРЭ, 2006. –С. 266-267.
 • Вишняк М. Ю., Довгань С. С. Технологии знаний для поддержки принятия решений // Материалы 2-й международной научной конференции «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития»: Сб. материалов конференции. – Харьков: ХНУРЭ. – 2007. – С. 229-230.
 • Вишняк М.Ю., Чаусовская Г.Б. Формализация нечеткостей в задаче мониторинга текущего состояния предприятия.//Материалы 2-й международной научной конференции «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития»: Сб. материалов конференции. – Харьков: ХНУРЭ. – 2007. – С. 227-228.
 • Боцман А.Ю., Вишняк М.Ю. Поддержка принятия решений по совместной работе предприятий организационной сети.//Материалы 2-й международной научной конференции «Современные информационные системы. Проблемы и тенденции развития»: Сб. материалов конференции. – Харьков: ХНУРЭ. – 2007. – С. 269-270.
 • Боцман А.Ю., Вишняк М.Ю. Сравнительный анализ методов поиска оптимального кросс-процесса в организационной сети. В сб. научных трудов. Международная конференция «Информационные компьютерные технологии и системы» - Харьков: АНПРЭ, ХНУРЭ, 2008. –с. 149 – 152  (4стр.)
 • Вишняк М.Ю., Довгань С.С. Расширение функций АСУ: управление знаниями. // АСУ и приборы автоматики, 2008. Вып. 145. С. 109-116   (7стр.).
 • Вишняк М.Ю., Довгань С.С. Модель структурированного представления знаний о процедурах. //Бионика интеллекта: научно-технический журнал -2009. - №2 (71).- С.93-98.  (6 стр.)
 • Боцман А.Ю., Вишняк М.Ю. Построение кросс-процессов в АСУ организационной сетью. // АСУ и приборы автоматики, 2010. Вып. 150. С. 74-77   (4стр.).